Kezdőlap / Pénzügy / Biztosítás / A társadalombiztosítás

A társadalombiztosítás

A tartalékképzés módja a család, de ez a biztonság megteremtésében nem elsődleges. A társadalombiztosítás előtti kollektív védekező rendszerek a segélyegyletek, bányatársládák, községi vagy állami szegénysegélyezés voltak. Ezek már magukban hordozták a társadalombiztosítás legfőbb elemeit. Fontos felismerés volt a kár megosztásának szükségessége. A modernizáció egyik legnagyobb sikerintézménye a társadalombiztosítás. A bismarcki Németországban alakult ki először. Az emberre való törődés követelményét a szocializmus, a szociális kereszténység szellemi irányzata fogalmazta meg. Döntő jelentőségű volt még ebben az egymással szemben álló osztályok konszenzusának. A Társadalombiztosítás rendszere válasz az ember biztonság iránti igényére. Célja, hogy a családok és egyének életminőségét megvédelmezze a társadalmi vagy gazdasági események káros hatásaitól. Vészhelyzetek megelőzése a cél. Olyan intézményrendszer, mely nem elégszik mega hátrányok kompenzálásával, de elébe megy a kockázatoknak, hogy a kár a lehetőleg kisebb mértékű legyen. Munkaviszony-centrikus. 1989-ben a társadalombiztosítás költségvetése levált az állami költségvetésről, vagyis bruttó állami költségvetési kapcsolata megszűnt. Önálló pénzügyi alappá vált Az állami garancia jelentése megváltozott, az ellenőrzést fokozatosan az erre a célra létrehozott szervek vették át. 1993-tól a társadalombiztosítás irányítási rendszere önkormányzatként funkcionál. Az önkormányzatok biztosítási alapok szerint elkülönülnek. Mindegyik önkormányzat saját igazgatási szervekkel rendelkezik. Az Országos Egészségbiztosítási Önkormányzat országos igazgatási szerve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, röviden OEP.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Az életbiztosítások kialakulása

Az életbiztosítások megjelenésének elengedhetetlen feltétele volt a csillagász, Edmond Halley által 1693-ban megalkotott halandósági tábla. …

Leave a Reply