Kezdőlap / Tudomány / A természettudomány újjászületése

A természettudomány újjászületése

A feudalizmus korának tudósai között voltak vakmerő szellemek is, akik dacolva az egyház üldözéseivel, azon fáradoztak, hogy a tudományt új gondolatokkal és felismerésekkel gazdagítsák.
Egyikük Roger Bacon angol szerzetes (1214-1294) volt, aki az oxfordi egyetemen tanított. Szembeszállt azzal, hogy a természettudományokat a teológia irányítsa. Bacon minden igaz tudomány legfontosabb feltételének a kísérletet és a tapasztalatot tekintette. A kísérleti tudomány előnyeit ebben látta :
„Igazolja azokat az eredményeket, amelyeket már más tudományokban, mindenekelőtt a matematikában elértek, a tudomány alapjaiig és határaiig tör, és ott keresi a nagyszerű igazságokat, amelyekhez egyébként semmiféle módon nem juthatnánk: eredményeit nem a többi tudományokra való tekintettel tárgyalja, hanem megelégszik saját magával, és a múlt, a jelen és a jövő dolgaira és a nagyszerű természettörvények megfigyelésére vonatkozik, és ezért minden tudományok között a legelső, azok királynője.”
Ezek abban az időben bátor szavak voltak, alkalmasak arra, hogy a fizikát felébresszék álmából. Ugyanakkor kihívást is jelentettek a klerikális hatalommal szemben, amely Bacont börtönbe vetette : ott is halt meg tizennégy évi fogság után.
Európában a feudális társadalmi rendszer a XV. század közepén érte el fejlődésének csúcsát. A mezőgazdasági és a kézműves termelés erősen megnőtt, a városok virágzásnak indultak, a kereskedelem kiszélesedett. Városban és vidéken a terménygazdálkodást a pénzgazdálkodás váltotta föl.
Az uralkodó társadalmi rendszer ellentmondásai fokozatosan kiéleződtek. Míg a feudális urak hatalma és gazdagsága egyre gyarapodott, addig a függőségben lévő parasztság kizsákmányolása is egyre nőtt. Ez gátolta a városokban a gazdag polgárságot, a kereskedőket, de még a mesterlegényeket és a bérmunkásokat is a termelés továbbfejlesztésében.
Lassanként kialakultak Európában, a feudalizmus ölén annak az új társadalmi rendszernek, a korai kapitalizmusnak a csírái, amely később megdöntötte a feudalizmust.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás