Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A testamentumok

A testamentumok

Az Ótestamentum régi zsidó írások gyűjteménye, amelyeket a bibliamagyarázó Ezra gyűjtött össze, miután a zsidók visszatértek a babiloni fogságból. Ezra összegyűjtött valamennyi fellelhető régi iratot, és így kialakította a zsidó kánont. Több kihagyás és változtatás után ebből a forrásból állították össze végül a keresztény Ótestamentumot. Az Ótestamentum ezért az allegorikus legendák egy gyűjteményét is tartalmazza, amelyet azzal a céllal gyűjtöttek össze, hogy megőrizzék az írásokban elrejtett, okkult tudást.
Az újtestamentum, akárcsak a többi világvallás minden más írása, jelképes szöveg, amely a történelem előtti idők óta többé vagy kevésbé rejtett formában tartalmazta a beavatási misztériumok titkos tanait. Az Újtestamentumot a gnosztikus tudás töredékeiből állították össze, amelynek a gyökerei visszanyúlnak a kereszténység előtti időkre, és a beavatási misztériumokon alapulnak. Minél hosszabban tanulmányozzuk az ősi vallásos szövegeket, annál világosabban felismerjük, hogy az Újtestamentumnak ugyanaz volt a forrása, ami egyben a Védák, vagy az egyiptomi és macedóniai allegóriák alapjait is képezte. De a Szentírás történeteit sajnos később szó szerint értelmezték, és nem jelképes igazságként, így feledésbe merült a valódi jelentésük is.
Az idők folyamán, más vallásokhoz hasonlóan, a kereszténységnek is számos szétszakadást és reformációt kellett megélnie. Ezek az elkerülhetetlen változások mindig szükségszerűen bekövetkeznek, ha egy tanító vallás egy változó világban meg akar felelni a feladatainak. Hiszen egy vallás a hittételeivel és szertartásaival mindig egy szellemi érték megtestesülése. De a vallásban éppúgy, mint minden más intézmény esetében is, a formáknak állandó változásokon kell keresztül menniük.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

A Biblia és a homoszexualitás

A Biblia egy-két versben említést tesz bizonyos homoszexuális cselekedetekről – minden hivatkozás negatív. A qadesh …

Leave a Reply