Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A vallás útja csak egy a sok közül

A vallás útja csak egy a sok közül

A saját személyiségünk megfelel az egyéni spirituális fejlettségünknek. Napjainkban kétségtelenül kritikus korban élünk, de ha nyitottan nézünk szembe az ezzel járó felelősséggel, ez az időszak rendkívüli lehetőségeket kínálhat a számunkra. Hiszen napjainkban a tudomány is hatalmas lépesekkel fejlődik, nem utolsósorban az anyagi világegyetemre vonatkozó nézetei tekintetében. Az asztrofizikusok például arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy a Napban és a csillagokban az elemeknek egy olyan fejlődése megy végbe, amelyben megkezdődik a hidrogén héliummá változása, tehát az anyag saját magát fejleszti tovább.
Ezzel a tizenkilencedik századnak az a véleménye, hogy a világegyetem nem más, mint egy anyagból álló gép, túlhaladottá vált, és a modern fizikai látásmód lassan metafizikává válik.
A mai nevelés azonban még elsősorban a szakmai pályafutásra készít fel. A képzés még főleg arra irányul, hogy odakint az üzleti életben, a nagy konkurenciaharcban, biztosítani lehessen a megélhetést. Ez persze nem azt jelenti, hogy a nevelésnek elsősorban vallási jellegűnek kellene lennie. Hiszen a vallás útja is csak egy a sok közül, és valamennyi út elvezethet oda, ahol a saját bennünk lévő istenségünkkel találkozhatunk. Mert Isten nem kizárólag a vallásban él. Az élet minden területét – a politikát, a gazdaságot, a vallást, a művészetet, a kultúrát, a tudományt, és a nevelést is – megélhetjük úgy, hogy közben felismerjük és megtapasztaljuk azt, amit Istennek nevezünk.
A pszichológia is egyre inkább napjaink divatos témájává válik, nemcsak a szakemberek, hanem a társadalom széles rétegei számára is. A pszichológia egyre jelentősebb hatást gyakorol a mindennapi, gyakorlati életünkre, és azok a szakkifejezések, mint a kereskedelmi pszichológia, a képzési pszichológia vagy a tömegpszichológia, egyérteműen arra mutatnak, hogy az élet egyes területein elérendő gyakorlati sikerek tekintetében egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az emberi természet alapvető tulajdonságainak.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A vízkeresztség

A keresztségek a Bibliai alaptanítások, fundamentumok közé tartoznak. Két keresztségről beszél a Biblia, melyekre mind …

Hozzászólás