Kezdőlap / Társadalom / Vallás / Arkhimédész a feltaláló

Arkhimédész a feltaláló

Arisztotelész a természettudományok rendszerezésével szerzett nagy érdemeket. Természetfilozófiája – amely a kísérletek helyett filozófiai meggondolásokon és közvetlen szemléleten alapult – latin fordításban és az egyház védelme alatt mint megdönthetetlen norma a középkorig fennmaradt, és fékezte a természettudományok fejlődését.
Természetfilozófiai műveiben Arisztotelész kialakította a „fizika” (görögből: physis = természet) és a „botanika” (görögből: botáne = növény) fogalmakat.
A szirakúzai Arkhimédész (i. e. 287-212) műveltségét Alexandriában szerezte. Ezt követően Szirakúzában élt, annál az uralkodónál (Hierón), akinek rokona volt. Arkhimédész Szirakúzában vált korának legnagyobb matematikusává, fizikusává és technikusává.
Matematikusként kiszámította a kör kerületét és területét, a gömb, a kúp és a henger felszínét és köbtartalmát, az ellipszis és a parabolaszelet területét, harmadfokú egyenleteket oldott meg, és megtalálta a nagy számok egyszerű írásmódját.
Arkhimédész megszüntette a matematikának a fizikától és a technikától való elkülönülését, amely abból fakadt, hogy a rabszolgatartó társadalomban a gyakorlati tevékenységet értéktelennek tartották. Kiszámította a különböző testek súlyát és súlypontját, az emelők hatásának nagyságát, a felhajtóerőt (Arkhimédész törvénye), és felismerte a statika, valamint az optika törvényeit. Csillagászati méréseket végzett, igazolta a világtengerek felszínének gömbi görbületét, továbbá planetáriumot épített.
Technikusként Arkhimédész mintegy negyven gépet talált fel, többek között az emelődarut, a végtelen csavart (napjainkban vízemelő szerkezetként hasznosítják; erről mondta később Leonardo da Vinci, hogy nemcsak célszerű, hanem szép is a maga egyszerűségében), továbbá a csigasort.
A rómaiak – akik nem sokkal előbb Cannaenál a második pun háborúban Hannibáltól megsemmisítő vereséget szenvedtek – csapataik és flottájuk maradványaival i. e. 216-ban Szirakúza ellen vonultak, s azt hitték, hogy a szárazföldről és a víz felől támadva gyorsan és könnyen beveszik a várost. Meglepetésükre a szirakúzaiak hadigépekkel védekeztek, amelyeket Arkhimédész tervei szerint építettek.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

A vudu vallás

A vudu szó a nyugat-afrikai Benin és Togo nyelvén isteneket és szellemeket jelent. A XVI. …

Hozzászólás