Kezdőlap / Tudomány / A Héron-képlet

A Héron-képlet

A provinciák kirablása és a rabszolgák kegyetlen kizsákmányolása következtében Róma uralkodó osztálya mérhetetlen gazdagságra tett szert.
A szellemi és gazdasági központ Athénból Alexandriába tevődött át, ennek egyetemén dolgozta ki Eukleidész A geometria elemeit, s itt tanult Arkhimédész is.
Kteszibiosz (i. e. mintegy 285-220) Arkhimédész tanítványa, a természetre vonatkozó ismeretek technikai alkalmazását fejlesztette tovább. Különböző szivattyúkat, sőt víziorgonát is épített – ez utóbbi volt az első bizánci billentyűs zeneszerkezet. Időszámításunk előtt 213-ban készítette el a bizánci Philon az első termoszkópot, amely lehetővé tette a hőmérséklet mérését.
Az alexandriai Héron (i. e. mintegy 150-100) Kteszibiosz tanítványa, az ókor legnagyobb kísérletezője volt. Könyvei tanúsága szerint matematikus, fizikus és mérnök. Időszámításunk előtt 124-ben felismerte a„Héron-képletet”, a háromszög t területének kiszámítási módját az a, b és c oldalból és az oldalhosszak összegéből.
Héron építette az első ismert gőzgépet; ez a kiáramló gőzök visszalökő erejének felhasználásával működött. Forgórészének gömb alakjáról kapta a gőzpörgettyű vagy a Héron labdája elnevezést.
Edényben vizet forralva a gőzt két meghajlított és azonos helyzetű tartócsövön át (amelyek egyben csapágyak is) forgatható üres gömbbe vezetik. Az üres gömbön – egymással szemben, a két tartócső között – két rövid csődarab van, amelyeknek derékszögben elhajlított végét ellentétes irányba fordították úgy, hogy ugyanazon forgássíkban legyenek. Amint a gőz a két csővégen kiáramlik, visszalökő erő lép fel a hajlítási helyeken, és a gömb bizonyos mértékben, a gőznyaláb irányával ellentétesen elfordul. Ez a nyaláb a szabad levegőre érve már nemcsak gőzből, hanem számtalan apró vízcseppből áll: a gőz a hideg levegőn vízzé sűrűsödik össze (kondenzálódik).
A visszalökődésnek ezt az elvét napjainkban elsősorban a sugárhajtású repülőgépeknél, a különféle rakétáknál és űrhajóknál alkalmazzák, még a forgó fejű gyepöntöző szerkezet is ezen az alapon működik.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás