Kezdőlap / Társadalom / Történelem / Az első pesti irodalmi szalonok

Az első pesti irodalmi szalonok

Az első pesti irodalmi szalon –Beleznayné háza- eszméje talán Schedius Lajos irodalmi társaságában fogalmazódott meg. A Schedius-ház vacsoráin az oldott, és barátságos beszélgetés a tudomány, az irodalom, és a politika dolgairól németül, vagy latinul folyt. Kármán József biztosan állította, hogy az irodalom fényes otthonra találna a gazdag özvegy tábornok né, Beleznayné báró Podmanczky Anna házában. Így Kármán óhajára nyíltak meg a Beleznay-ház termei az arisztokrácia tagjai előtt. Pesten hamarosan a megözvegyült generálisné háza lesz a leghíresebb, és legdivatosabb. Majd húsz év távlatából is visszaragyog a Beleznay-ház fogadótermeinek gyertyaözöne, amire még Kazinczy is örömmel emlékszik vissza. A dúsgazdag asszony saját családjából a zene és irodalom szeretetét bizonyos németes ízű műveltség köntösével hozta magával. Kármán messzelátó terveinek megvalósulásához Beleznayné adott hajlékot. A magyar színészet és költészet ügye mellé álltak, az egyik báró a magyarok eredetének kiderítésén fáradozott. Megfordultak ebben a házban érdekes vendégek is, mint gróf Néró, Fekete János, aki Voltaire-rel levelezett, Koppi (tudós), és Berzeviczy Gergely is, emellett más bárók és grófok. Bizonyára megfordult itt Batsányi, Széchényi Ferenc, és Hajnóczy József is. Itt voltak a titkos szabadkőműves páholyok tagjai, a vörös amerikánusok, a birodalomhoz hűek, és a franciabarátok. Konzervatívak, és forradalom hívei. Ide járt Schedius, aki 1792-ben lett az egyetem tanára, egy évvel később pedig tudományigazgató. Meglátása szerint magyarosítás helyett a különböző kultúrák egymás mellett élésének biztosítására kell törekedni. Más állásponton van viszont az egyetem matematikatanára, a szegedi származású piarista pap, a közkedvelt Dugonics András, aki a magyar nyelv kizárólagos használatáért indult harcba. Maga köré gyűjtötte az ifjakat, és Cziráky gróf vezetésével kis társaságot szervezett. Dugonics ekkor már híres regényén, az Etelkán dolgozott.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Járványemlék Pest-Budán

A török uralom után szomorú képet mutatott Pest-Buda közegészségügyi helyzete. Az ostrom következtében a város …

Hozzászólás