Kezdőlap / Tudomány / Az Uránusz gyűrűi és holdjai

Az Uránusz gyűrűi és holdjai

Az Uránusztól 12 400 km-re kezdődve 25 600 km-ig terjed ki a 11 gyűrű. A gyűrűk oly messze vannak egymástól és olyan keskenyek, hogy a rendszerben több a rés, mint a gyűrű. A belső és külső gyűrűkön kívül valamennyien 1-13 km szélesek, és mindegyikük magassága kisebb 15 km-nél. Porrészecskékből és szénben gazdag, sötét faszén színű darabokból állnak, amelyeknek mérete a néhány centimétertől a néhány méterig terjed. Az első öt gyűrűt 1977-ben fedezték fel. Ezen év márciusában a csillagászok a Kuiper Airborne Observatory (infravörös-csillagászati megfigyelésre átalakított repülőgép) fedélzetén arra készültek, hogy az Uránusznál bekövetkező ritka csillagfedést figyeljenek meg, amelynek alapján kiszámítható a bolygó átmérője. Mielőtt a bolygó korongja a csillagot eltakarta, öt elsötétülést és felvillanást észleltek. Ugyanez történt, amikor a csillag ismét megjelent a bolygó korongja mögül. A gyűrűk nem teljesen az egyenlítői síkban fekszenek, nem pontosan kör alakúak, és eltérő szélességűek. Ez talán a hozzájuk közeli, kisebb holdak gravitációs befolyásával magyarázható. Egyikük, a Cordelia, a gyűrűrendszeren belül van. Az Uránusznak 27 holdja ismert. Az öt nagyobb holdat földi távcsöves megfigyelésekkel fedezték fel. Az 1980-as évek közepétől több kisebbet is találtak, mégpedig a Voyager-2 adatainak elemzésével vagy a ma már lényegesen javított megfigyelési technikával. További is felfedezések is várhatók.
Az Uránusz holdjait három csoportba lehet osztani. Az Uránusztól kiindulva vannak előbb a kis, belső holdak; majd következik az 5 nagyobb hold, amelyek szabályos módon keringenek; végül a kicsiny, külső holdak, amelyek közül sok végez retrográd mozgást. Sok mindent, amit a holdakról tudunk, a Voyager-2 1985-86 évi közelrepüléséből és az általa készített közelképekből adódik. Ezekből kiderült, hogy a nagyobb holdak sötét színű, sűrű, kőzettestek, amelyeknek jeges felszíne van, rajta becsapódási kráterekkel, repedésekkel, és vulkanikus vízjégfolyásokkal. A holdakat William Shakespeare műveinek, illetve Alexander Pope költeményeinek szereplőiről nevezték el.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Védekezés a kullancs ellen

A kullancsot minél előbb el kell távolítani a bőrből mielőtt még, elkezdene fertőzni. A kivételekor …

Leave a Reply