Kezdőlap / Üzlet / Vállalkozás / Az üzleti jelentés lényege

Az üzleti jelentés lényege

Az üzleti jelentés formálisan már nem része a beszámolónak, de azt az éves beszámolót készítő vállalkozásnak a beszámolóval egyidejűleg el kell készítenie, és biztosítania kell, hogy az érdeklődők bármikor megtekinthessék! Benne ki kell térni azokra a lényeges gazdasági eseményekre, amelyek a fordulónap után következtek be, és ezért már nem szerepelnek a beszámolóban, be kell mutatni a várható fejlődési irányt, és fel kell sorolni a vállalkozás telephelyeit is. A mérleg és az eredménykimutatás kizárólag számszaki adatokat tartalmazhatnak, a kiegészítő melléklet a számszaki adatokon kívül szöveges magyarázatból, értékelésből állhat. Ezek olyan információt tartalmaznak, amelyek a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének megbízható és valós kimutatásához szükségesek. Az üzleti jelentést magyarul kell elkészítenünk, és a vállalkozás képviseletére jogosult személy a hely és a kelet feltüntetésével köteles azt aláírni! Az üzleti jelentésben átfogó, alapos elemzést kell nyújtani a vállalkozás teljesítményéről, üzleti fejlődéséről. Az üzleti jelentésben külön be kell mutatni: a környezetvédelemnek a vállalkozó pénzügyi helyzetét meghatározó szerepét, a környezetvédelem területén történt és várható fejlesztéseket, a vállalkozó által alkalmazott politikát, a környezetvédelmi intézkedések végrehajtását! Az üzleti jelentés csak korlátozottan nyilvános, az csak a vállalkozás székhelyén tekinthető meg. Az üzleti jelentést a cégbíróságokon nem kell letétbe helyeznünk, viszont készítésére csak is kizárólag az éves beszámolót készítő vállalkozások kötelezettek!

Kapcsolódó fórumok:

Leave a Reply