Kezdőlap / Pénzügy / Adó / A központi kormányzati költségvetés bevételeinek fő csoportjai

A központi kormányzati költségvetés bevételeinek fő csoportjai

A központi költségvetés a kormányzati hatáskörben ellátott állami feladatok finanszírozására szolgáló előirányzatok naptári évre szóló bevételi és kiadási terve.
A központi kormányzat alrendszerének bevételei: 1. adók és adójellegű bevételek: jövedelemadók (személyi jövedelemadó, társasági adó), termékek és szolgáltatások után fizetendő adók (ÁFA, jövedéki adó, regisztrációs adó), vagyonhoz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók, illetékek, 2. nem adójellegű bevételek (bírságok, díjak), 3. felhalmozási és tőkejellegű (privatizációból, koncesszióból származó) bevételek, 4. adományok, segélyek, átvett (nemzetközi kapcsolatokból, államháztartáson belülről és kívülről származó) pénzeszközök, 5. központi költségvetési szerveknél, fejezeti kezelésű előirányzatoknál keletkező bevételek (működésből, vállalkozási tevékenységből, értékesítésből, előírt befizetésekből), 6. az államháztartás alrendszereinek befizetései, 7. az Európai Unióból származó visszatérítés, beruházási támogatás.
A költségvetési törvény az adott évi közfeladatok megvalósításához szükséges bevételeket és kiadásokat előre meghatározott csoportosításban, az úgynevezett szerkezeti rendben tartalmazza. A költségvetési törvény végrehajtásáért – az előírt bevételek beszedéséért és a kiadások teljesítéséért – a kormány felelős. Költségvetési szerv: az államháztartás részét alkotó, állami feladat ellátására létrehozott szervezet. Önálló jogi személyként (saját nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat), alapfeladatként valamely társadalmi közös szükségletet (egészségügyi, oktatási, közigazgatási, közbiztonsági szociális feladatok), feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel nem haszonszerzés céljából (működésének forrása állami támogatás), az alapító okiratban megjelölt szerv szakmai és gazdasági felügyelete mellett meghatározott illetékességi területen végez.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Adókedvezmény, ami sokaknak jár, de kevesen tudnak róla

Nagyon sokan nem tájékozódnak eléggé az adóbevallás elkészítése előtt. A könyvelő, vagy a munkáltató pedig …

Leave a Reply