Kezdőlap / Pénzügy / Adó / Melyek az önelIenőrzés bevallásának és a megfizetésének szabályai?

Melyek az önelIenőrzés bevallásának és a megfizetésének szabályai?

Az önellenőrzés során feltárt téves adatok helyesbítésének, bevallásának és a különbözet(ek) pénzügyi rendezésének
határidejét és módját is szabályozza a törvény: a helyesbített adóalapot, adót és költségvetési támogatást a helyesbítéstől
számított 15 napon belül kell bevallani az erre a célra szolgáló nyomtatványon (önellenőrzési lap). Az önellenőrzés jogkövetelménye
az önellenőrzési pótlék. Az önellenőrzési pótlékot a késedelmi pótlék 50%-ának ugyanazon bevallás ismételt önellenőrzésekor a 75%-ának megfelelő mértékében kell felszámítani. A pótlék számításánál figyelembe vett időszak a bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő első naptól a helyesbítés nyilvántartásba jegyzésének napjáig tart. Ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget nem eredményezett, mert az adózó adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette, a fizetendő pótlék összegét az említett módon kell meghatározni, de az 5000 forintot nem meghaladó összeget nem kell bevallani és megfizetni. Ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget azért nem eredményez, mert a bevallani és megfizetni elmulasztott adó a következő elszámolási időszakban levonható adónak minősült volna, az önellenőrzési
pótlék összege nem haladja meg a két bevallás közötti időre felszámítható késedelmi pótlék összegét. Ha több egymást követő elszámolási időszak általános forgalmi adó bevallását azért kell ön-ellenőrizni, mert az előző vagy korábbi elszámolási
időszak téves bevallása miatt a göngyölített levonható, de vissza nem igényelhető adó összegét az adózó helyesbítette,
az önellenőrzési pótlék alapja az első téves adóbevallásban feltárt különbözet!

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Adókedvezmény, ami sokaknak jár, de kevesen tudnak róla

Nagyon sokan nem tájékozódnak eléggé az adóbevallás elkészítése előtt. A könyvelő, vagy a munkáltató pedig …

Leave a Reply