Kezdőlap / Pénzügy / Adó / Az adózó jogai és kötelezettségei

Az adózó jogai és kötelezettségei

Meg kell győződnünk az ellenőr személyazonosságáról és a megbízásáról, az ellenőrzési cselekménynél kötelesek vagyunk részt venni. Megfelelő képviseletről való gondoskodás (állandó meghatalmazás az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon). Jogunk van iratpótlásra és javításra, iratokba betekinteni! Lehetőségünk közé tartoznak a következő fontos dolgok: felvilágosítást kérhetünk a megállapításokkal kapcsolatban, észrevételt tenni, jegyzőkönyvet megismerni, határidőre túllépésére hivatkozással kifogást előterjeszteni. Alkalmazhatunk esetenként tolmácsot, nyilatkozatot tehetünk, előterjeszthetünk bizonyítékokat. Igénybe vehetünk jogi segítségnyújtást, benyújthatunk fellebbezésről való lemondást ugyanakkor ismételt ellenőrzést is kezdeményezhetünk! Másik oldalról pedig kötelesek vagyunk együttműködni az ellenőrzések során, az iratokat teljes körűen rendelkezésre kell bocsájtanunk, különben mulasztási bírságot szabhat ki az adóhatóság. Ha nyilatkozunk valamilyen cselekményről, gazdasági eseményről, akkor azt a valóságnak megfelelően kell tenni. Ha valaki nem tudja elkészíteni határidőre a személyi adó bevallását, mert hiányoznak igazolásai, akkor lehetőségünk van igazolási kérelem előterjesztésére! Biztosítani kell az ellenőrzés feltételeit a helyszíni eljárás alkalmával, felhívásra az idegen nyelvű számla, bizonylat hiteles magyar nyelvű fordítását szolgáltatni. Ha beidéznek valakit, köteles megjelenni saját érdekében, fellebbezéssel lehet élni, ami viszont illetékköteles. Adómentességet és az adókedvezményt okirattal, vagy más megfelelő módon bizonyítanunk kell!

Ezt mindenképpen olvasd el!

Adókedvezmény, ami sokaknak jár, de kevesen tudnak róla

Nagyon sokan nem tájékozódnak eléggé az adóbevallás elkészítése előtt. A könyvelő, vagy a munkáltató pedig …

Leave a Reply