Kezdőlap / Oktatás / Felnőttoktatás / Felnöttképzés

Felnöttképzés

A felnőtt nevelés azon területe, amelyben a nevelés, döntően ismeretnyújtáson, és ismeretelsajátításon keresztül valósul meg. Iskolarendszerű, tanfolyami és iskolarendszeren kívüli formákban – egyrészt kötött, zárt, másrészt szabadabb, harmadrészt teljesen kötetlen formájú ismeretnyújtásként és elsajátításként valósul meg. A felnőttoktatás része az autodidakta tanulás is, amennyiben az intézmények közvetetten és részlegesen irányítják vagy befolyásolják. A felnőttoktatás sajátosságai abban nyilvánulnak meg, hogy a tanítási (a tanulást irányító) és tanulási, egyéni elsajátítási (végső értelemben önművelési) folyamatokat egyesít magában és a hangsúly a nagyobb önállósággal, több tapasztalattal, előzetes és kiegészítő ismerettel rendelkező felnőtt egyéni tanulására, elsajátítási folyamatára helyeződik, s a tanítási folyamatjelentős mozzanatát a tanulási folyamat közvetett irányítása, segítése képzi. A felnőttképzés, a felnőttek céltudatos és tervszerű fejlesztésére irányuló tevékenységeknek azt a komplexumát foglalja magába, melyben meghatározott kompetenciák kiművelése kap hangsúlyt. Szűk értelemben a felnőttek – rendszerint hivatalosan elismert végzettséget is kínáló – szakmai kiképzése, továbbképzése és átképzése. Másik jelentése szerint a felnőttképzés a személyiség képességeinek, jártasságainak formálására koncentráló nevelés, oktatás. A felnőttoktatás és a felnőttképzés között nem szabad éles határvonalat húzni, sok átfedés és egymásra hatás van az ismeretek elsajátítása és a kompetenciára való alkalmassá tétel között.
Pár szót említenék az iskolarendszerű felnőttoktatásról is. Ahogy a nevében is benne van, ez egy iskolarendszer része, a felnőtt nevelés intézményes szektora. Jogilag a nappali iskolákkal egyenértékű végzettséget ad és bármikor megszakítható és folytatható, átjárható a nappali és a munka melletti oktatás rendszere között.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Tanulni áprili tréfa?

Aki felnőttkorban adja a fejét tanulásra, az vagy későn ébredt tudatára annak, hogy tanulás nélkül …

Leave a Reply