Kezdőlap / Otthon és család / Baba - mama / Gyermekek után járó támogatások 1.rész

Gyermekek után járó támogatások 1.rész

Gyermekgondozási segély (GYES)

GYES-re jogosult a szülő, a nevelőszülő, a gyám, a 16. életévét betöltött kiskorú szülő (ha a saját háztartásban nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban, feltéve, hogy a gyámhivatal a kiskorú részére engedélyezte a szülői ház elhagyását):

– a gyermek a 3. életévének betöltéséig,
– ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig,
– a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek tizedik életévének betöltéséig.

GYES-re jogosult a nagyszülő a szülő jogán, ha a gyermek:

– első életévét betöltötte, továbbá
– gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, valamint
– a szülők a GYES-ről lemondanak és egyetértenek abban, hogy az ellátást a nagyszülő vegye igénybe, feltéve, hogy mind ő maga, mind a szülő megfelel a jogosultsági feltételeknek.

A GYES-ben részesülő szülő kereső tevékenységet a gyermek egy éves koráig nem folytathat. A kiskorú szülő gyermekének gyámja azonban a gyermek egy éves kora előtt is dolgozhat.
A gyermek egy éves kora után a GYES-ben részesülő szülő időbeli korlátozásnélkül folytathat keresőtevékenységet. Vagyis a szülő a gyermek egy éves korától kezdődően a GYES folyósítása mellett már nemcsak legfeljebb napi 4 órában, hanem akár teljes munkaidőben is munkát vállalhat.

A törvény lehetővé teszi a fizetés nélküli szabadságban részesülő szülő részére, hogy a munkáltatójával történt előzetes egyeztetést követően:
– a fizetés nélküli szabadságot megszakítva eredeti munkakörében helyezkedjen el, vagy
– a fizetés nélküli szabadságot fenntartva (akár más munkáltatónál) határozott idejű munkaszerződéssel, teljes vagy részmunkaidőben helyezkedjék el úgy, hogy mellette a GYES-t is folyósítsák.

A Munka Törvénykönyvében szabályozottak szerint a munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt, a gyermek ápolása, gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság ideje alatt, illetve – fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül sem – a gyermek 3 éves koráig terjedő időtartamban.
A nagyszülő a gyermek 3 éves kora után folytathat napi 4 órában kereső tevékenységet.

Összege:

A GYES összege a gyermekek számától függetlenül azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, mely 2010 – től 28500.-, ikergyermekek esetén annak 200 %-a, függetlenül attól, hogy pl. 3-s vagy 4-s ikreket nevel-e a család. Az ellátás összegéből 9,5% nyugdíjjárulékot vonnak le, ezért a folyósítás időtartama nyugdíjszerző szolgálati időnek minősül. A GYES-t a gyermekkel közös háztartásban élő bármelyik szülő igénybe veheti. Az ellátás megállapítása iránti igényt az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Kincstárhoz kell benyújtani a „Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására” elnevezésű formanyomtatványon.
A GYES-t utólag a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig folyósítják.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kisbabák tejigénye

Ahogy nő, minden kisbabának egyre több tejre lesz szüksége. Ennek ellenére, az etetéseket a baba …

Leave a Reply