Kezdőlap / Tudomány / Héron fedezte fel a porlasztókészüléket

Héron fedezte fel a porlasztókészüléket

Szintezéshez vízszintezőt és mérőcsavart készített, íveket és boltozatokat tervezett a perspektíva törvényeinek felhasználásával, teljes útbaigazítást adott az aknamélyítés alapján történő alagútépítésre. Az útmérő (taxaméter) is tőle ered.
Héron néhány találmányát az alexandriai papok hasznosították: így az olyan templomajtót, amely az áldozati tűztől felmelegedett levegő hatására, látszólag önműködően nyílt, majd záródott; madarakat, amelyek az ajtónyitáskor szárnyaikat mozgatták és csipogtak; automatákat, amelyek az érmék bedobására szenteltvizet adtak, és még sok mást, amiket a hívők csodának tartottak.
Héron mindezek mellett még pedagógus is volt. Időszámításunk előtt 91-ben Alexandriában megalapította az első mechanikusi iskolát. Ennek keretében olyan részleg is működött, ahol a tanítványok kutatási feladatokon dolgoztak, megtanulták a kísérletezés szabályait – azaz igazán haladó intézmény volt.
Klaudiosz Ptolemaiosz (87-165) alexandriai geográfus, csillagász és matematikus kézikönyvben foglalta össze az addigi csillagászati kutatásokat. A geocentrikus világkép, amely a Földet a világmindenség középpontjának tekintette, általa terjedt el ismét. E művet 827-ben arab nyelvre, később pedig latinra is lefordították, s ezen keresztül hatott ez a tévtan – melyet az egyház hitdogmának nyilvánított – egészen a XVI. századig.
Ptolemaiosz Földrajzi útbaigazítást is írt, ebben táblázatban foglalva adta meg a világ 8000 helységének földrajzi hosszúságát és szélességét, ami nem kis teljesítmény!
A fizika területén Ptolemaiosz a fénytörés jelenségét vizsgálta, amely akkor következik be, amikor a fénysugár az egyik közegből a másikba hatol; nevéhez fűződik az a híres kísérlet, hogy a vízzel töltött tálba helyezett érme oldalról nézve magasabban fekvőnek látszik, mint ahol valójában van. Ptolemaiosz a fénytörésnél keletkező szöget és arányait vizsgálta : számtáblázatokat állított fel, közöttük egy szabályos szinusztáblázatot.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás