Kezdőlap / Társadalom / Történelem / Ki volt Buddha

Ki volt Buddha

Gautuma Sziddhárta vagy Gautama Buddha, a Megvilágosodott – ahogy később nevezték, mivel eljutott az igazság megvilágosodáshoz – i. e. a VI. sz. közepén született Indiában egy nemesi család gyermekeként. Apja egyike volt a sok apró állam urának, amelyek az Indiai-félszigeten uralkodnak; ugyanúgy nevelték, ahogy a korabeli többi nemesifjút: katonai nevelés kapott és a Védák tudományát, azaz a szellem tudományának könyveit tanulmányozta. Fiatalon megnősült, hamarosan fia született, de nem sokkal később visszavonult a világtól, és elhagyta a családját. Marco Polo leírásaiból tudjuk, hogy Gautamát az apja – nagy szeretettől vezérelve – távol tartotta a világban levő rossztól és fájdalomtól. De egy nap, amikor kilovagolt, meglátott egy temetést, és megkérdezte, hogy mi az. Ekkor tudta meg, hogy minden embernek meg kell halnia. Aztán találkozott egy szenvedő öregemberrel, majd betegekkel, és megértette, hogy az igazi élet nem az , amit ő élt, hanem az, amelyben fájdalom és nyomor uralkodik. A boldogság nagyon rövid. Ettől a naptól kezdve lett “Megvilágosodott”. Elhatározta, hogy segít ezeknek az embereknek, és osztozik a fájdalmaikban. Meditálni kezdett, és amikor megszabadult minden fájdalomtól és vágytól, tanítani kezdte az embereknek, hogy harmóniában éljenek a természettel és egymással. A követőinek nem adott igazi és sajátos vallási törvényeket, hanem inkább elveket, amelyeket követniük kell.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Régészeti kormeghatározás

A tudomány fejlődésével a XX. század második felétől kezdve számos kitűnő módszer és eszköz került …

Hozzászólás