Kezdőlap / Társadalom / Történelem / Szent István-i állameszme

Szent István-i állameszme

A keresztény-nemzeti ideológia nemzeti tartalmát az aktualizált Szent István-i állameszme jelentette. E szerint Magyarország nem szűkülhet le a magyar etnikum által lakott területekre. Magában kell foglalnia a Kárpátmedence valamennyi népét, amelyek vezetésére a magyar nemzet hivatott. Mindez igazolta a történelmi Magyarország helyreállítására, a trianoni békeszerződés teljes revíziójára irányuló nemzeti célkitűzést. A keresztény-nemzeti eszme társadalmi befolyása a széles néprétegek jelentős többségének vallásosságában és hazafiasságában gyökerezett. Ezeket az eszméket számos szervezet, egyesület képviselte, így a Magyar Országos Véderő Egyesület, az Ébredő Magyarok Egyesülete, a Frontharcos Szövetség és a titkos társaságok, így az Etelközi Szövetség, a Keresztény Nemzeti Liga és a Kettőskereszt Vérszövetség.
„Szent István magyar birodalma feltámadhat valamikor újból, de nem úgy, mint a múlt század magyar politikusai által elképzelt egységes magyar nemzeti állam, amely nyelvében is egységes, hanem csakis mint a Duna-Tisza medencének a Kárpátok által övezett geográfiai, gazdasági, történelmi és kulturális egysége, amely a kebelében élő nemzeteknek és ezek töredékeinek módot ad arra, hogy saját anyanyelvükön, saját szokásaik szerint boldogulhassanak, modern szóval élve, olyan föderalisztikus összefogás mellett, amely a közöttük adódó nemzetiségi súrlódásokat a minimumra szállítja le. Ez az új rendezés vissza kell hogy adja a Duna-Tisza közepén a Kárpátoktól övezett medencének a maga politikailag, geográfiailag, gazdaságilag és kultúrtörténetileg megalapozott egységét, nem úgy, ahogy talán a mai őszülő magyar generáció fiatal korában elképzelte, a nemzeti és nyelvi egység alapján, amely a háború óta anakronizmussá vált, hanem úgy, ahogy ezt Szent István évszázadokra megalapozta, de őket összefogva a közös védelemre a hatalmas szomszédok ellen, és összefogva őket a közös európai kultúrmunkára, tiszteletben tartva mindegyiknek nemzeti birtokállományát és életszükségleteit.”
(Gr. Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatási miniszter)

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Temetkezés Pazirikben

Az Altaj-hegység sziklái számtalan, a környéken élő nomád lovas nép sírját rejti. Pazirik városa a …

Leave a Reply