Kezdőlap / Társadalom / Történelem / Szerb vezetésű Jugoszlávia

Szerb vezetésű Jugoszlávia

A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság Szerbiának, a Monarchia délszlávok lakta területeinek (Krajna, Szlovénia, Horvátország és Szlavónia, Dalmácia), Magyarország déli, vegyes lakosságú vidékeinek (a Bácska és a Bánát egy része), valamint Montenegrónak és Macedóniának az egyesülésével jött létre. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 1929-ben vette fel a Jugoszlávia nevet. Az új állam közéletét kezdettől fogva a szerbek és a horvátok ellentéte határozta meg. A horvátok kifogásolták a szerb hatalmi túlsúlyt a központi kormányzatban és a hadseregben. 1929-ben Sándor király uralkodói diktatúra bevezetésével kívánta megszilárdítani a központi hatalmat. Teljhatalmát arra használta föl, hogy olyan közigazgatási reformot hajtson végre, amely a szerb nacionalizmus érdekében felszámolta a nemzetiségi területek közigazgatási különállását. 1934-ben a Marseille-be látogató király az őt fogadó Barthou francia külügyminiszterrel együtt horvát fasiszták, az ún. usztasák által szervezett merénylet áldozata lett. Jugoszláviát területi viták állították szembe Olaszországgal és Bulgáriával. Velük szemben Franciaországgal lépett szövetségre, s tagja volt a kisantantnak is.
Az usztasa szigorúan centralizált, hierarchikus, kezdettől fogva militáns szervezet volt. A szervezetet az Usztasa Főház fogta össze, amelynek élén a vezér állt. Alsóbb egységeit a kisebb és nagyobb táborok, egységek alkották, elöljárókkal, akiknek legfontosabb feladata a katonai és a politikai kiképzés, a vezér akaratának végrehajtása és végrehajtatása volt – a feltétlen engedelmesség alapján.
A szervezet programja – az Ante Pavelic által 1932-ben megfogalmazott „usztasa alkotmány” szerint – Horvátország „idegen uralom alóli felszabadítása” volt minden eszközzel, akár fegyveres felkeléssel is (a gyakorlatban az usztasáknak csak egyéni terrorakciók végrehajtására volt erejük), a függetlenség visszaállítására Horvátországra és a Poglavnikra (vezér) esküdtek fel, feltétlen engedelmességet fogadva, s vállalva a kötelességszegésért a halálos büntetést.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Temetkezés Pazirikben

Az Altaj-hegység sziklái számtalan, a környéken élő nomád lovas nép sírját rejti. Pazirik városa a …

Leave a Reply