Kezdőlap / Pénzügy / Biztosítás / A biztosítási szerződés alanyainak kötelezettségei

A biztosítási szerződés alanyainak kötelezettségei

A biztosítási szerződésben szereplő jogalanyokat hasonlóan más szerződésekhoz, jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.
A biztosító legfőbb kötelezettsége a kockázatvállalás biztosítási díj ellenében. A kockázatvállalás tehát a biztosítási esemény bekövetkeztéig csupán egyfajta helytállást jelent, azonban abban a pillanatban, amikor bekövetkezett az esemény, már konkrét kifizetési, szolgáltatási kötelezettséggé válik, ilyen leggyakrabban a biztosítási összeg kifizetésének kötelezettsége. Szerződésszegést követ el a biztosító és ezáltal késedelmi kamat jár a jogosultnak, ha késedelmesen teljesíti kötelezettségét.
Mindenképpen fontos és előírt a biztosítók számára az ügyfelek részletes és közérthető tájékoztatása a biztosítási szolgáltatásról. A megfelelő tájékoztatás megtörténtét az ügyfél aláírásával igazolja. Az információközlés írásban történik, és a szerződés legalapvetőbb pontjait kell tartalmaznia, ilyen például a biztosítási időszak kezdete, a kockázatviselés időtartama, a díjfizetés módja és összege, a szerződésben meghatározott biztosítási esemény pontos meghatározása, az esetleges kockázatok valamint annak a menete, ha a biztosító mentesül kötelezettsége alól.
A biztosított személyes adatait nem adhatja ki a biztosító, e téren titoktartási kötelezettség terheli.
A biztosítóval szerződő fél egyértelmű kötelezettsége a szerződésben meghatározott díj megfizetése. A szerződés megkötésekor már esedékes az első díj kifizetése.
A rendszeres díjfizetés elmulasztása a szerződés megszűnését eredményezi. Egyes biztosítási típusoknál lehetőség van ún. reaktiválási idő igénybevételére, vagyis a szerződés megszűnése után még általában három hónapig újra aktiválható az.
A szerződő felet adatszolgáltatási valamint adatainak változására vonatkozó bejelentési kötelezettség is terheli. Ennek elmulasztása egyes esetekben a biztosító fizetés alóli mentesülését is eredményezheti.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Hogyan védekezzünk vízkár ellen

Vízkár- Az időjárás A vízkár leggyakoribb oka, hogy túl sok csapadék esik le rövid időn …

Hozzászólás