Kezdőlap / Tudomány / A fénytörés törvényeiből kiindulva…

A fénytörés törvényeiből kiindulva…

Galilei megépítette ejtőgépét, majd kísérleteit – ahogy megírta -„több százszor megismételte”, és megbizonyosodott róla, hogy feltevése helyes. Ezáltal megtalálta az összes szabadesést végző testre érvényes természettörvényt, amely szerint : a szabadesés egyenletesen gyorsuló mozgás.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy Galilei nemcsak felfedezte az esési törvényt, hanem elsőként alkalmazta azt a ma is érvényes kutatási módszert, mely megszabadította a naiv természetmegfigyelés és a dogmatikus előítéletek bilincseitől. S ezzel kijelölte a fizika fejlődésének útját.
Galilei a mechanika területén tanulmányozta és felfedezte az inga, a ferde hajítás és még más mozgások törvényszerűségeit. Foglalkozott a szilárdságtannal is. Amikor arról értesült, hogy Németalföldön távcsövet készítettek, elhatározta, hogy ő is
épít ilyen eszközt. „A fénytörés törvényeiből kiindulva jutottam hamarosan a dolgok nyomára – írja. – Először is ólomcsövet szereztem, egyik végére síkdomború, a másik végére pedig síkhomorú lencsét erősítettem.” Ezzel a távcsővel, amely harmincszoros nagyítást tett lehetővé, figyelte éjszakáról éjszakára a csillagos égboltot, s közben sok olyan új dolgot észlelt, amelyek akkoriban szinte elképzelhetetlenek voltak. Eközben a kopernikuszi tanok egyértelmű bizonyítékára talált. Galilei látta a Hold krátereit, észrevette a Hold tengelyének ingadozását, a Jupiter holdjait; megállapította, hogy a Tejút állócsillagokból tevődik össze, és még sok mást is megfigyelt.
Természetes tehát, hogy lelkesedésében a látottakat mindenhol hirdette. 1632-ben megjelent Dialogo de due massimi sistemi del mondo (Dialógus a két legnagyobb világrendszerről) című műve, amelyben Kopernikusz tanait fejtegeti. Annak ellenére, hogy oly módon írta ezeket meg, mintha csak hipotézisek lennének, az inkvizíció még ebben a formában is veszélyesnek tartotta. A pápa betiltotta a könyvet, és pert indított, ami Galilei elítélésével végződött.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás