Kezdőlap / Tudomány / A pápa elítéltette Galileit

A pápa elítéltette Galileit

Galilei bizonyítani tudta igazát; követelte, hogy őszentsége vessen egy pillantást a távcsőbe, és győződjön meg személyesen az igazságról – mégsem fogadták el érveit.
A tudós helyzete igen súlyos volt. Bizonyos ideig még védelmezte meggyőződését, de 1633. június 22-én a hatvankilenc éves beteg embert a bíróság arra kényszerítette, hogy tanait visszavonja – s Galilei ezt megtette. A bíróság erre „megkegyelmezett”, élete végéig szabadlábra helyezte, de többé nem hagyhatta el Firenze közelében lévő vidéki lakát. Magányosan, betegen, egyre gyengülő látással küszködve írta meg Beszélgetések és matematikai bizonyítások két új tudományágra, a mechanikára és az esési törvényre vonatkozóan című művét, amellyel az elméleti fizikát alapozta meg. Sikerült kicsempésztetnie kéziratát a protestáns Németalföldre : könyve 1638-ban Amszterdamban jelent meg. Galilei vakon és elgyötörten halt meg 1642-ben.
Érdekes elgondolkodnunk azon: vajon miért vonta vissza Galilei a tanait? Egyrészt okos, nemzetközileg elismert, haladó természettudós, másrészt buzgó katolikus volt. Tragikus konfliktusában csak két megoldás között választhatott : vagy bátran és meggyőződését fel nem adva hű marad az általa felfedezett igazsághoz és Kopernikuszhoz, abban a biztos tudatban, hogy börtönbe vetik vagy máglyára küldik – vagy hamis esküvel megmenti az életét azért, hogy tudományos munkáját befejezhesse.
A második út mellett döntött : megtagadta „tévedéseit”.
A katolikus egyház 1968 nyarán a Boden-tó melletti Lindauba összehívott Nobel-díjasok előtt kijelentette : a Galilei ellen hozott ítéletet – 335 évvel a kihirdetés után – hivatalosan felülvizsgálták, azt tévedésnek nyilvánították, és Galileit felmentették …
Johannes Kepler (1571-1630) kezdetben protestáns teológiát tanult, később a matematika és a csillagászat felé fordult. Galileivel levelezés útján baráti kapcsolatban állt, és ismerte távcsővel végzett csillagászati megfigyeléseit. Kopernikusz meggyőződéses követőjeként sikeresen folytatta kutatásait, és ezzel győzelemre vitte az új világképet.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás