Kezdőlap / Otthon és család / Baba - mama / A GYES-re vonatkozó új szabályok

A GYES-re vonatkozó új szabályok

2011. január 1-től változtak a GYES-re, azaz a Gyermekgondozási segélyre vonatkozó jogszabályok, időtartama 2 évről 3 évre nő, összege változik ikergyermekek esetében, megjelenik az örökbefogadói GYES, valamint korlátozzák az időtartama alatt a munkavégzést.

Ki jogosult a GYES-re?

GYES igénybevételére jogosult a szülő, kiskorú szülő a jogszabályban meghatározott esetekben. A nevelőszülő, a gyám a saját háztartásában nevelt:

a) a gyermek 3. életévének betöltéséig,

b) ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, (amennyiben a gyermekek tankötelessé válásának éve nem egyezik, a legkésőbbi időpontot kell figyelembe venni). A gyermek tankötelessé válásának időpontjaként legfeljebb a gyermek 10. életéve betöltésének napját kell érteni.

c) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig. (Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek esetén – amennyiben rá tekintettel családi pótlékot még nem igényeltek – úgy az igénybejelentéshez csatolni kell a külön jogszabály szerinti igazolást.)

A 16. életévét betöltött gyermek a szülői házat gyámhatóság engedélyével a szülők beleegyezése nélkül is elhagyhatja, ha az fontos okból érdekében áll. Ebben az esetben a kiskorú saját gyermekére való tekintettel igényelheti a GYES-t. Akkor is a kiskorú szülő igényelheti, ha gyermekének nem rendeltek gyámot. Amennyiben gyermekének van kijelölt gyámja és vele egy háztartásban élnek, nem a kiskorú szülő, hanem a gyermek törvényes gyámja igényelhet gyermekgondozási segélyt.

Gyes melletti munkavállalás

Ahogy azt már említettem, korlátozzák a gyermekgondozási segélyben részesülők munkavállalási lehetőségét. Kivéve, ha a gyermek gyámja vagy a nagyszülő részesül ilyen segélyben.
a) a gyermek egyéves koráig nem folytathat kereső tevékenységet

b) a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik,

c) a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül

d) ikergyermekek esetében a gyermekek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat, ebben az esetben azonban ikergyermekenként csak egy gyermek után jogosult a támogatásra.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Nehéz érzelmek

A szülés után az anya idegi és hormonális egyensúlya megváltozik. A nő a korai gyermekágyban …

Hozzászólás