Kezdőlap / Tudomány / A hét idősík

A hét idősík

A tudatosság minden síkját egy-egy isten vezeti éppúgy, mint ahogy minden ciklusnak és minden gyökérfajnak is megvan a maga isteni vezetője. De hozzájuk tartoznak még mindazok is, akik az egyes fajokat és nemzeteket is őrzik, és a fejlettségi szintjüknek megfelelően kísérik. Mert az ember voltaképpen még gyermek, aki valójában semmit sem tud a természete igazi lényéről, és nincs a tudatában annak, hogy valójában milyen kapcsolatban is áll embertársaival. Azért igyekszik legyőzni és megsemmisíteni őket, mert nem tudja, hogy ezek voltaképpen a saját lényének egy részét alkotják.
A kozmosz nagy körforgásaiban a szellem újra és újra leszáll az anyagba, és az anyag örökké felemelkedik a szellemhez. Kölcsönösen segítik egymást, és egyik sem tudná elérni a célját a másik nélkül.
Mert az anyaggal körülvett élet csak akkor tudja kiterjeszteni a tudatát, ha külső palástja burokról burokra összetörik, és a gondolatok a szellem egyre messzebb érő tereibe emelkedhetnek fel. Minden lény felelősséggel tartozik az alatta lévőkért, de amint eléri a tudatosság állapotát, felelős lesz a felette állókért is, akiknek szükségük van az ő együttműködésére.
A fejlődés minden egyes síkja az evolúció törvényét szolgálja. Hét fajon át vezet ez az út azokhoz a képességekhez, amelyek megfelelnek egy adott sík által nyújtott lehetőségeknek. A teljes kifejlődéshez pedig feltétlenül szükség van mind a hét sík élettapasztalatára. Ezért éljük végig mind a ciklusokat, mind a fajokat, és minden új síkon végigmegyünk a planetáris tudat mind a hét központján. Így azok a tapasztalatok, amelyeket egy adott fajon belül szereztünk, egyben azt is jelentik, hogy a hét központ egyikének a minőségét kifejlesztettük.
A hétszer hét voltaképpen negyvenkilencet adna eredményül, de valójában itt egyetlen csoportról van szó, ennek a Földnek az emberré vált lelkeiről, akik lépésről lépésre és a Földanyával együttműködve azon igyekeznek, hogy kifejlesszék a bennük szunnyadó istenségüket.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás