Kezdőlap / Társadalom / Történelem / A liberális eszmék

A liberális eszmék

A bécsi kongresszus manifesztumában kifejtett, a régi feudális rendszer visszaállítása iránti törekvésekkel szemben a liberális rétegek azoknak az alapvető szabadságjogoknak a védelmét tervezgették, amelyeket a felvilágosodás gondolkodói fogalmaztak meg. Gazdasági téren a termelés, a kereskedelem, a vállalkozás, politikai téren az eszmék, a sajtó, a hitélet, és a kifejezés szabadságát követelték. A liberális ideológia egyik kimagasló képviselője volt Adam Smith, a „Nemzetek gazdasága” szerzője, amely mű nagyrészt felölelte a 19., illetve a 20. század gazdasági gondolkodását. A skót gondolkodó számára, akit a gazdasági liberalizmus atyjának tekintenek, a felvirágzás és az emberi haladás záloga nem az államokban, hanem a polgárok szabad magánkezdeményezésében rejlett, kiknek személyes törekvései – a magántulajdon, és a jövedelem megszerzése- meghatározták a társadalmi együttes gazdasági aktivitásának kibontakozását. Smith pontosabban fejtette ki a francia fiziokratáknak még az 1789-es forradalom előtti jelszavát: „laissez, faire, laissez passer”. Jeremy Bentham több munkájában kifejtett bölcselete nagy visszhangra talált olyan amerikai gondolkodók körében, mint Domingo Faustino Sarmiento. Az utilitarizmus atyjának tekintett Bentham az egyéni gyarapodás, és szociális jólét egyensúlyában látta a társadalmi haladás kulcsát. A közszabadság, és az emberi jogok védelmezője behatóan foglalkozott a büntetőrendszer megreformálásával, és az elítéltek rehabilitációjának feltételét előbbre helyezve a büntetésül kirótt ítéletnél.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Pompei

A Pompei városát ért tragédia után évszázadokkal fedezték fel a vulkáni hamuréteg által tökéletesen megőrzött …

Leave a Reply