Kezdőlap / Társadalom / Történelem / A Nemzeti függetlenségi mozgalom kibontakozása és győzelme

A Nemzeti függetlenségi mozgalom kibontakozása és győzelme

Hazafias tisztek Musztafa Kemál tábornok és politikus vezetésével küzdelmet indítottak a nemzeti lét megmentésére. Jogvédő egyletek elnevezéssel nemzeti szervezeteket hoztak létre. 1919 júliusában a keleti tartományok nemzeti szervezeteinek kongresszusán elfogadták a török felszabadító mozgalom programját, melyet ugyanazon év szeptemberében már egy össznemzeti konferencia erősített meg. Kemál 1919 decemberétől Ankarában kezdte meg a nemzeti ellenállás központjának kiépítését.
A kongresszus határozatai leszögezték a török nemzeti felszabadító mozgalom programjának alapelveit:
1. Az ország a nemzeti határokon belül oszthatatlan egészet képez.
2. Az egész nép ellenáll minden külföldi megszállási és beavatkozási kísérletnek.
3. Ha a központi kormány nem képes megvédeni a nemzet függetlenségét és az ország integritását, e feladat ellátására ideiglenes kormányt kell alakítani. Ezt a kormányt a nemzeti kongresszus fogja megválasztani.
4. A fő feladat a nemzeti erők mozgósítása és a szuverén nemzeti akarat érvényesítése.
5. A keresztény lakosságnak (a nem törökországi, főként európai üzletembereknek) nem lehet olyan privilégiumokat biztosítani, amelyek ellentétben állnak a politikai szuverenitással és a társadalmi egyensúllyal.
6. Sem mandátumot, sem protektorátust nem szabad elfogadni.
7. Mindent el kell követni, hogy a Nemzetgyűlés mielőbb összeülhessen és ellenőrzést gyakorolhasson a kormányzati ügyek felett.
1920-22 között Anatóliában háború folyt az antant támogatását élvező görög hadsereg és Kemál csapatai között. A török nemzeti erőket Szovjet Oroszország segítette részben hadianyaggal, részben azzal, hogy közös megegyezéssel megvonták Törökország és Örményország máig érvényes határát. A török nemzeti ellenállás hatására 1921-22-ben az angol, francia és olasz csapatok elhagyták Anatóliát. Egyik ország kormánya sem vállalta ugyanis saját közvéleménye előtt, hogy fegyveres konfliktusba kerüljön Törökországgal. 1922 augusztusának végén a török haderő döntő vereséget mért a görög csapatokra, és szeptemberben elfoglalta Szmirnát.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Temetkezés Pazirikben

Az Altaj-hegység sziklái számtalan, a környéken élő nomád lovas nép sírját rejti. Pazirik városa a …

Leave a Reply