Kezdőlap / Társadalom / Történelem / A Lausanne-i békekonferencia

A Lausanne-i békekonferencia

A szultanátus megdöntése
1922 októberében az antant képviselői fegyverszünetet írtak alá az ankarai kormánnyal, amelyet az ország egyedüli kormányának ismertek el. VI. Mohamed szultán száműzetésbe vonult, személyes sorsával ismerve el az oszmánok birodalmának végleges megszűnését. November 1-én a nemzetgyűlés határozatot hozott a szultánság eltörléséről.
Ugyanebben a hónapban ült össze a svájci Lausanne-ban a békekonferencia, amelyen több hónapos alkudozás után sikerült a nemzeti haderő katonai sikereit diplomáciai előnyökre váltani. Az 1923 júliusában aláírt békeszerződés érvénytelenítette a sévres-i békét, visszaállította a töröklakta területek 1913. évi határait, szentesítette viszont az Észak-Afrikában és a Közel-Keleten bekövetkezett változásokat.
A görög-török viszályt a kisázsiai-balkáni térség etnikai átrendezésével kívánták megoldani. A történelemben addig példátlan arányú lakosságcserét hajtottak végre, melynek során mintegy 1,3 millió görög és 400 ezer török kényszerült szülőföldje elhagyására.
A török nép volt az egyetlen az első világháború legyőzöttei közül, amely nem fogadva el a Párizs környéki imperialista békediktátumot, sikerrel szállt szembe azzal nemzeti területei és önrendelkezése védelmében, igazságosabb békét tudott kiharcolni a maga számára. Az új török rendszer realista önmérséklettel tudomásul vette a tényeket. Végleg lemondott a háborúban elvesztett nem török területről, és gyökeresen szakított a más népeken uralkodó, soknemzetiségű Oszmán Birodalom eszményével.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Perszepolisz

Perszepolisz ( a mai Takht-e Jamshid ) romjai Irén déli részén helyezkednek el. A Dareiosz …

Leave a Reply