Kezdőlap / Állatok / Halak / A Szivárványos ökle és az Aranykárász

A Szivárványos ökle és az Aranykárász

Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus
Jegyei: teste oldalról lapított, háta magas. Szájrése kicsiny, végállású. Pikkelyei nagyok, 34-38 egy sorban; oldalvonala nem teljes, csak 5-6 pikkelysorra terjed ki. Hátúszója 12-13, farok alatti úszója 11-13 sugárral. Garatfogai egysorosak, 5-5. A nősténynek ívás idején hosszú tojócsöve van. Színezete: háta a szürkészöldtől a feketésig változó; oldala világosabb, ezüstösen csillogó, a test közepétől a farokúszóig kékeszölden csillogó hosszanti sáv húzódik, hasa fehér, rózsaszínű árnyalással. A nászruhás hím torka, melle és hasának elülső oldalai vörösek, háta és a test hátulsó fele csillogó kékeszöld. Testhossza: 5-6 cm, max. 9 cm.
Élőhelye: álló- és lassú folyású vizek, ahol tavi vagy festőkagylók is élnek. Hazánk némelyik vizében nagyon gyakori. Életmódja: a dús növényzetű parti zóna rajban élő pontyféléje. Április és június között ívik. A hím egy kagyló körül választja revírjét, amelyet megvéd fajtársaival szemben. A nőstény tojócsövével juttatja ikráit a kagyló kopoltyúlemezei közé; a hím nyomban utána tejét a kagyló fölé spricceli, ezt az állat a vízzel együtt beszívja, és így az ikrák megtermékenyülnek. A kelési idö 2-3 hét, az ivadék akkor hagyja el a kagylót, amikor már kb. 11 mm hosszúra nőtt. Tápláléka: vízinövények és különböző apró állatok.

Széles kárász vagy aranykárász Carassius carassius
Jegyei: teste zömök, oldalról lapított, háta magas. Bajuszszálai nincsenek. Pikkelyei nagyok, 31-55 az oldalvonal mentén. Hátúszója 17-25 sugarú, magas, pereme kifelé domborodó; az első sugár puha, hajlékony, hátulsó széle csak gyengén fogazott. Farok alatti úszója 8-11 sugarú. Farokúszója gyengén kimetszett. Garatfogai egysorosak, 4-4. Az első kopoltyúívnek 23-33 kopoltyútüskéje van. Színezete: háta barnás, zöldes csillogással; oldalai világosabbak, sárgásbarnák; hasoldala a sárgástól a piszkosfehérig változik. Faroktövén sötét folt van. Testhossza: 20-35 cm, max. 50 cm.
Élőhelye: főként a sekély, dús növényzetű tavak, holtágak. Hazánkban mindenütt közönséges, a Balatonban jóval ritkább, a folyókat kerüli.
Életmódja: a legszívósabb, legalkalmazkodó képesebb pontyfélék egyike, a szennyezésre, oxigénhiányra kevésbé érzékeny. Télire az iszapba fúrja magát, telel (vermel). Így tesz akkor is, ha a vízmeder kezd kiszáradni. Május-júniusban ívik, ekkor a csapatok a dús növényzetű, sekély részeken gyülekeznek. Ragadós, 1-1,5 mm átmérőjű ikrái (150 000-300 000) vízinövényeken tapadnak meg. A kelési idő 3-7 nap. Ivarérettségüket a már 8-15 cm hosszú kárászok 3-4 évesen érik el. Tápláléka: vízinövények, rovarlárvák.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Akvarisztikai betegségek

Az akvárium, és a benne lakó halak csodálatosak, de a legjobban gondozott helyen is felütheti …

Hozzászólás