Kezdőlap / Társadalom / Történelem / A Szovetek II. Összoroszországi kongresszusának határozatai

A Szovetek II. Összoroszországi kongresszusának határozatai

A Szovjetek II. Összoroszországi Kongresszusa október 25-én – az új naptár szerint november 7-én – magát a hatalom birtokosának nyilvánította. A kongresszus új kormányt választott, a Népbiztosok Tanácsát, amelynek elnöke Lenin lett. A kongresszus kimondta, hogy minden hatalom a munkás és parasztküldöttek szovjetjeinek kezébe megy át.
Első dolguk volt, hogy dekrétumot adtak ki a békéről, egy másikat a földkérdésről. A békéről szóló dekrétum elítélte az imperialista, rabló jellegű háborúkat. Ajánlatot tett valamennyi hadviselő országnak és kormányának tárgyalások megkezdésére az igazságos és demokratikus békéről. Elítélte az annexiókat, és kinyilvánította a népek egyenjogúságát. Tudatta a világgal, hogy a szovjet kormány megszünteti a titkos diplomáciát, és a tárgyalásokat a népek ellenőrzésével kívánja folytatni.

„A kormány az emberiség elleni legnagyobb gonosztettnek tartja ennek a háborúnak a folytatását, amely azért folyik, hogy hogyan osszák föl az erős és gazdag nemzetek között az általuk meghódított gyenge népeket, és ünnepélyesen kijelenti, hogy eltökélt szándéka haladéktalanul aláírni egy olyan béke feltételeit, amely ezt a háborút… igazságos feltételek alapján megszünteti…” .
(Részlet a békéről szóló dekrétumból.)
A földről szóló dekrétum megszüntette a föld magántulajdonát. A föld állami tulajdonba került, de „örök használatra” szétosztották a parasztok között. A nagybirtokos arisztokrácia elveszítette gazdasági alapját.
1917. november 2-án elfogadták „Az oroszországi népek jogairól” szóló nyilatkozatot, amely deklarálta a népek egyenjogúságát és szabad fejlődését. az önrendelkezési jogot, beleértve az elszakadásnak és az önálló állam alakításának a jogát; kimondta minden nemzeti és vallási előjog és korlátozó intézkedés megszüntetését. (Ennek alapján váltak függetlenné 1917-18 folyamán Finnország, a balti államok és Lengyelország.)

Ezt mindenképpen olvasd el!

Járványemlék Pest-Budán

A török uralom után szomorú képet mutatott Pest-Buda közegészségügyi helyzete. Az ostrom következtében a város …

Hozzászólás