Kezdőlap / Társadalom / Történelem / A Sztálingrádi csata

A Sztálingrádi csata

A német támadás 1942 augusztus elején elérte Sztálingrád (a mai Volgográd, a régi Caricin) előterét. A város stratégiai jelentősége igen nagy volt, mert ez volt a Moszkva-vidék, a Donyec-medence és a Kaukázus közlekedési csomópontja, valamint az ország egyik legnagyobb ipari városa. Szeptember végére a Wehrmacht már elfoglalta a város déli és középső területeinek nagy részét, de az északi negyedek az állandó bombázás és ágyúzás közepette is termeltek a Volgánál harcoló védők számára. Minden házért, minden méterért külön harc folyt. November elején a németek egyes helyeken már 100 méterre megközelítették a Volgát.
„Földi pokol ez a Sztálingrád. Verdun – új fortnában. Minden nap támadunk. Ha reggel sikerül előrenyomulnunk 20 métert, estére az oroszok visszavernek bennünket.” (Egy német katona leveléből)
A szovjet védelem a Volga jobb partján már mindössze csak három hídfőállást tartott. Ekkor alapos előkészítés után, november 19-én megindult a Vörös Hadsereg ellentámadása. Néhány nap alatt 300 000 német és román katonát zártak katlanba. A beálló télben rengetegen fagytak meg vagy haltak éhen. Amikor 1943. február 2-án a bekerített Paulus tábornagy megadta magát, már csak mintegy 100 000 katona volt életben. Februárban felszabadult Rosztov és teljes egészében a Kaukázus. A sztálingrádi nagy győzelem fordulópontot jelentett a világháború menetében.

Az Észak-Afrikai hadszíntér
Észak-Afrikában a mintegy száz km-es parti sávon folyt a háború. A német-olasz cél a brit érdekeltségű Közel-Kelet megszerzése, illetve megvédése volt. 1942 őszén Montgomery tábornok El Alameinnél stratégiai győzelmet aratott Rommel felett. 1942 novemberében angol és amerikai csapatok Eisenhower tábornok parancsnoksága alatt partra szálltak Marok
Partraszáuás kóban és Algériában (Fáklya hadművelet). A németek ezután megszállták
Tuniszban egész Franciaországot. Afrikában a németek Tuniszig hátráltak. 1943 májusában angol-amerikai csapatok szálltak partra Tuniszban, az egész északafrikai partvidék angol-amerikai ellenőrzés alá került. Megnyílt az út Szicília és Olaszország felé.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Járványemlék Pest-Budán

A török uralom után szomorú képet mutatott Pest-Buda közegészségügyi helyzete. Az ostrom következtében a város …

Hozzászólás