Kezdőlap / Önismeret / Önmegvalósítás / A teljesség felé vezető út

A teljesség felé vezető út

Abraham Maslow nevéhez kötődik a szükséglethierarchia kidolgozása, melyet az 1950-es években dolgozott ki, ez a motivációkutatás egyik alappillére. A motiváció egyébként is a pszichológia egy fajsúlyos kérdése, arra fekteti a hangsúlyt, hogy milyen késztetések, illetve erők állnak a viselkedés hátterében. Mivel bizonyos cselekedetekre hatalmas energiákat tudunk fordítani, míg más dolgokért meg sem mozdulunk. A motiváció szó latin eredetű, jelentése mozogni, mozgatni. A pszichológiában gyűjtőfogalomként ismeretes, cselekvésekből épül fel és minden, a viselkedésre késztető belső tényezőt magába foglal. A tevékenységnek két összetevője van a cél és a motívum. Az utóbbi késztet a cselekvésre, a tevékenység kiváltója, fenntartója és irányítója. A cél pedig nem más, mint a tevékenység eredményének előrevetítése. Ez a két fogalom a gyakorlatban nem létezik egymás nélkül. Ha a tevékenységet sokat tanuljuk, gyakoroljuk, készség lesz belőle, ezáltal automatizálódik életünkben. Ide kapcsolódó fogalmak még a szükséglet, a drive és a homeosztázis. Például a biológiai funkciók nagyon erős késztetéssel járnak, ilyen az éhség és a szomjúság. A drive nem más, mint a szükséglet angol kifejezése. Ez egy belső késztetés, a viselkedés alapja. Az emberi életben alapfeltétel a szervezet egyensúlyának szinten tartása, hiszen ha az egyensúly megbomlik, akkor fiziológiai hiányállapot, azaz szükség lép fel. A szervezet a tartalékok igénybevételével igyekszik a normálállapot visszaállítására. Megkülönböztethetünk elsődleges és másodlagos szükségleteket. Az elsődleges, azaz a primer szükségletek a következők: hőszabályozás, éhség, szomjúság, szexualitás, alvás, salakanyag ürítés, védekezést aktiváló, általános aktivitási szükséglet, például ha csökken a mozgásterünk, ezt érezzük, valamint a kutató motívum is jelen van életünkben. Az elsődleges szükségletek csak időnként lépnek fel, és ha egy időben több jelez, akkor az lesz az elsődleges, amelyik a legerősebben jelentkezik. A másodlagos szükségletek mindazok a szituációk és eszközök, melyek az elsődleges motívum kielégítésében szerepet játszottak, így motívummá váltak, ezek a szükségletek, motívumok mindig cselekvésre ösztönzik az embereket. A motívumok a belső állapotot is jellemzik, soha nem egyedül jelentkeznek, hanem kombináltan.

Hozzászólás