Kezdőlap / Társadalom / Válás / A válások egyéni és társadalmi következményei

A válások egyéni és társadalmi következményei

A házasság mai válságáról alkotott kép hiányos lenne, ha nem vetnénk egy pillantást a válások következményeire. Hiszen, ha a házasságok jelentős része (hosszabb távlatban minden harmadik-negyedik házasság) válással végződik, akkor a házasság megítélése szempontjából sem lehetnek közömbösek a válás kihatásai az egyénre és a társadalomra.
A válás nemcsak két ember kapcsolatának a kudarca, hanem a kapcsolatra felépített életformáé is. Ezért nagy megrázkódtatás az egyén életében, s gyakran okoz nehezen gyógyuló lelki sérülést. A kudarc hatására megrendülhet az egyén önbizalma, elveszítheti hitét az emberekben, átmenetileg vagy tartósan megbénulhat az intim kapcsolatokra való képessége. A válás könnyen felszínre hozza az addig csak lappangó személyiségzavarokat, pl. a búskomorságra való hajlamot vagy a könnyelmű, felelőtlen életvezetést. Az elváltak között több az alkoholista, s különösen az elvált férfiak között több az öngyilkos, mint a házasok között.
A válás következményei persze nem mindig ilyen tragikusak.
A személyiség védekezési mechanizmusokat indít be a lelki károsodás elhárítására, a kudarcélmény feldolgozására. Igyekszik elfelejteni a kudarcot, vagy új sikerekkel ellensúlyozni azt; igyekszik önigazolást találni és a felelősséget a másikra hárítani stb. A megnyugvás, lelki kiegyensúlyozódás és az életforma újjárendezése azonban mégis nehéz, ha nem is mindenkinek egyformán. (A lelkileg rugalmas, autonóm egyéniségek könnyebben kiheverik a válást.)
Nehézségeket okozhat pl. a közös élet során kialakult szokások átállítása. „Mindig a férjem vállán szoktam aludni – írja egy elvált nő -, s amikor elment, egy ideig a felöltőjét gyűrtem a fejem alá, amíg rá nem jöttem, hogy ez már beteges…” Különösen a meghitt együttlét megszokott időpontjában és helyén támad fel még sokáig a régi beidegzés, hiányérzetet és nosztalgiát váltva ki. A közös múlt még sokáig tovább él az emlékekben, álmokban. De a közös jövő, az együttes tervek elvesztése is problémát okozhat; minden értelmetlenné válhat. Az egyénnek át kell alakítania önmagáról és partneréről kialakított képét, a közös barátokhoz, ismerősökhöz való viszonyát stb. A válás okozta elbizonytalanodás megnöveli a támogatás igényét, s ezáltal gyakran feszültté teszi az egyéb, személyes (pl. rokoni) kapcsolatokat.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Válás

Az emberek többsége, amikor elkötelezi magát egy másik félhez, akkor még nem tudja, hogy mi …

Hozzászólás