Kezdőlap / Társadalom / Házasság / Miért veszekszünk mindig?

Miért veszekszünk mindig?

Érdekes, hogy még a szabad idő felhasználása is válságok forrása lehet a házasságban. Régen nem okozott ez ilyen problémát, egyrészt, mert kevés volt, másrészt megvolt a hagyományosan rögzített rendje. Ma viszont a munkaidő-csökkentés folytán növekszik a szabad idő mennyisége, eltöltésére sok új lehetőség és szokás alakul ki. Ugyanakkor a nők munkába állása folytán a háztartást is a szabad időben kell ellátni. Így a szabadidő-felhasználás 3 fő típusa alakult ki a házasságokban: a hagyományos típusban lényegében az egész háztartási munkát továbbra is a feleség végzi „szabad” idejében, miközben a férj pihen vagy eljár szórakozni. A válság kirobbanása ebben a típusban a legvalószínűbb. A másik a látszat-modern típus, amelyben a férj bizonyos „férfiasabb”jellegű háztartási munkákat (porszívózás stb.) elvégez, a szabad időt pedig mindig együtt töltik (otthon a tévé előtt vagy rokonlátogatással stb.). A nemek szerinti, merev munkamegosztás és az egymáshoz kötöttség itt a hagyományos, zárt házasságra emlékeztet, és annak összes hátrányaival jár. A harmadik, valóban korszerű típus az egyenrangúságon alapuló házasság, amelyben a házastársak maximális segítséget és szabadságot nyújtanak egymásnak.
Mindenesetre az erőszakos, a másik fél igényeit figyelmen kívül hagyó külön-utakon-járás éppoly veszélyes a házasságra, mint az állandóan erőltetett együttlét vagy a jogok és kötelességek fele-fele arányú elosztásának szüntelen méricskélése. Ma még az előbbi van többségben, főleg abban a primitív formában, hogy a férj iszik és elhanyagolja családját.
Végül a házasság válságához és felbomlásához olyan külső körülmények, környezeti hatások is erősen hozzájárulhatnak, mint a megfelelő, önálló lakás hiánya, a szülőkkel való kényszerű (vagy akár kényelmi szempontokból eredő) együttlakás, és ezzel kapcsolatban a szülők beleszólása a házastársak életébe, a két-három műszakos munkavégzés, melynek folytán a házastársak esetleg alig találkozhatnak, vagy a távoli munkahely a kéthetenkénti vagy még ritkább hazalátogatásokkal.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás