Kezdőlap / Társadalom / Házasság

Házasság

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, de sokszor érhető tetten a kulturálatlanság is. Nemrég szakrendelésünkön egy elkeseredett édesanya fia “perverzitása” miatt panaszkodott. A kikérdezés során derült ki, hogy a”perverzitás” nem más, mint a tizenhat éves fiatalember reggeli merevedése. Mintha a virágok …

Érdekel a cikk folytatása? »

A nemi felvilágosítás szükségessége

A felnőttek értetlensége, beleértve a szülőket is, gyakorta tetézi a nehézségeket. Hajlamosak vagyunk egy-egy feltűnő példából megengedhetetlen általánosításokra jutni. Előfordul 14-15 éves lányoknál is terhességmegszakítás. Ez azonban semmi esetre sem jelenti azt, hogy az ebbe a korosztályba tartozó fiatalok között a nemi élet gyakori lenne. Hadd utaljak itt egyik, 1983-ban …

Érdekel a cikk folytatása? »

A gyermekvállalás előtti kor

A családtervezés lényegéből következik, hogy a gyermekek megszületése akkor optimális, ha a biológiai (testi érettség), a családi (megfelelő párkapcsolat) és a gazdasági (megfelelő kereset, lakás ) feltételek adottak. Mindezek azonban általában csak felnőtt korban, az iskolák elvégzése után állnak fenn. A nemi élet kezdete viszont gyakorta megelőzi ezt az időszakot, …

Érdekel a cikk folytatása? »

Családtervezés és fogamzásgátlás

Sokan a családtervezés és a fogamzásgátlás, vagyis a teherbe esés megelőzése között éles ellentétet látnak. Ez tévedés. A családtervezők életében ezek egymást szervesen kiegészítik. Ismert például, hogy a nők természetes termékenysége tizenkét-húsz gyermek világrahozatalát biztosítaná. Mégis, hazánkban jelenleg a családonkénti átlagos gyermekszám a kettőt sem éri el. Ebből következően szinte …

Érdekel a cikk folytatása? »

Nyitottság a társadalom felé

Ha a házasság jellege, tartalma ellentétben áll a társadalmi rend jellegével, ez számottevően akadályozhatja a társadalmi célkitűzések, feladatok megvalósítását. A patriarchális, zárt házasság, mint láttuk, a klasszikus polgári társadalomnak felelt meg, s a mi korunkban már kölönc, visszahúzó erő szerepét játssza a társadalmi fejlődésben. A szocialista társadalom jellegének, értékrendszerének az …

Érdekel a cikk folytatása? »

A nyitott házasság korlátai

Naivitás lenne azt hinni, hogy a nyitott házasság pusztán elhatározás kérdése, és egyik napról a másikra megvalósítható. Ez, egyetlen házasságon belül is csak fokozatosan, évek során sikerülhet, szélesebb körű elterjedése pedig nyilvánvalóan évtizedeket vesz igénybe. A legfőbb nehézség abból adódik, hogy a házasság tartalmának korszerűsítése évszázadok során beidegzett, mélyen gyökerező …

Érdekel a cikk folytatása? »

Házasságok kavalkádja

Meglepő végiggondolni, milyen sokféle formája és tartalma volt már a házasságnak az idők folyamán: többnejűség, többférjűség, csoportházasság, páros házasság, matriarchális és patriarchális monogámia, exogámia és endogámia, szülők által elrendelt, idegenek által közvetített és szabadon választott házasság, szerelmi házasság és érdekházasság… Talán ki sem lehet találni olyasmit a házassággal kapcsolatban, ami …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az új életstílus perspektívái

Az előzőekben vázlatosan áttekintettük a házasság várható fejlődésének fő jellemzőit; azt a tendenciát, amely a nyitottá, rugalmassá, egyenrangúvá válás irányába mutat. A „nyitott házasság” fogalma nem a fejlődés egyik lehetőségét jelenti a sok közül, hanem a jövőre jellemző házasságformák fő sajátosságára utal. A házasságnak ugyanis, mint láttuk, van jövője. Méghozzá …

Érdekel a cikk folytatása? »

A hűség mai fogalma

A hűség hagyományos felfogása, amely a zárt házasság tipikus jellemzője volt, napjainkra tarthatatlanná vált. Egy olyan norma, amelyet az érintettek többsége rendszeresen megsért, teljesen elveszti hatékonyságát; a hűség, mint kizárólagosság, valójában sohasem funkcionált jól, mivel mesterkélt volt. A hűség fogalmát ezért felül kell vizsgálnunk, át kell értelmeznünk, reális, az egyéni …

Érdekel a cikk folytatása? »

A hűség tartalma

A korszerű házasság nemhogy nem zárja ki a hűséget, hanem épp ellenkezőleg, teljesebb, mélyebb, igazi megvalósuláshoz segíti. Mert mi tulajdonképpen a házastársi hűség lényege, alapkritériuma? Az, hogy nem létesítünk tényleges szexuális kapcsolatot mással? És aki csak megkíván szexuálisan egy-harmadikat, vagy beleszeret, de nem fekszik le vele, az nem hűtlen? S …

Érdekel a cikk folytatása? »