Kezdőlap / Társadalom / Házasság / Születésszabályozás

Születésszabályozás

Korunkban már csak azért is könnyebben megbomolhat a házastársi összhang, mint régen, mivel a mai ember – a társadalmi viszonyok fejlettségének megfelelően – bonyolultabb egyéniségű, dinamikusabb, igényei sokrétűbbek és változóbbak. A szerelem ugyan átmenetileg elfedi vagy áthidalja az egyéni különbségeket, de elmúltával azok ismét kiütköznek. Ez sok házastársat váratlanul ér, mert addig a teljes egység illúziójában éltek, s a nevelés sem készítette fel őket a nézetkülönbségek és konfliktusok megoldására.
A konfliktusok fő területei: a nemi élet mellett a pénzügyek és a háztartás, a családtervezés és gyermeknevelés, valamint a szabad idő felhasználása.
A magasabb életszínvonal folytán a pénz körüli viták hevessége csökkent ugyan, de új problémaként jelentkezett, hogy a feleség is önálló jövedelemmel rendelkezik – esetleg nagyobb jövedelemmel, mint a férj -, s így éppolyan döntési joga van a jövedelmek felhasználását illetően. A nagyobb jövedelemnek, a magasabb életszínvonalnak nagy ára volt a férjek számára: elvesztették „családfenntartói” pozíciójukat, s vele korábbi hatalmuk jelentős részét. Ráadásul kénytelenek voltak mindinkább részt vállalni az otthoni, háztartási teendők ellátásában, vagyis hagyományosan „férfiatlannak” tartott tevékenységekre kényszerültek. Ezt sokan nem tudták magukban megemészteni …
A születésszabályozás valamilyen formája régebben is létezett, de a családtervezés lényegében csak a mi korunkban vált biztonságosan megvalósíthatóvá, a korszerű fogamzásgátló eljárások révén. Válságot ez a házasságban két szempontból 65 okozhat: egyrészt azáltal, hogy csak a hagyományos, valláserkölcsi szemlélet leküzdésével érhető el (hiszen a fogamzásgátlás egyházi tilalma ma is fennáll); másrészt, mert nagy vitákat válthat ki a születendő gyermekek számának és a születések időzítésének problémája. Egyesek számára válási motívum, ha pl. a házastárs nem hajlandó védekezni a terhesség ellen, mások viszont azért válnak, mert házastársuk nem hajlandó újabb gyermeket vállalni. Egy nem kívánt gyermek megszületése többnyire a házastársak érzelmi elhidegülésére vezet – márpedig számos jel szerint még ma is sok a nem kívánt gyermek (egyes becslések szerint a megszületett gyermekek egyharmada ilyen).
A gyermek azonban akkor is válságot okozhat egy házasságban, ha kívánt gyermekről van szó. Ennek okát nem ismerjük pontosan. A gyermekkel kapcsolatos gondok kétségkívül nagy megterhelést jelentenek, gyakran elvonják az anya figyelmét a házastársi kapcsolat ápolásától. Valószínű az is, hogy sok házastárs nem elég fölkészült, nem elég érett a szülővé válásra. Emellett a gyermekgondozási és nevelési elképzelések különbözősége is konfliktusok forrása lehet.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A gyermekvállalás előtti kor

A családtervezés lényegéből következik, hogy a gyermekek megszületése akkor optimális, ha a biológiai (testi érettség), …

Hozzászólás