Acsa

Az Aszódot Balassagyarmattal összekötő közúton vagy vonattal közelíthetjük meg Acsát.
A környéket a régészeti leletek tanúsága szerint több ezer éve lakták. Avar és honfoglalás kori (magyar eredetű) leletek is előkerültek a föld néhány méteres mélységéből. Oklevél 1347-ben említi először, Acha néven. A birtok a XIV. században az Achai családé, majd a Chewy családé, 1422-től pedig Garai Miklós nádoré. A török hódoltság idején elnéptelenedett, majd a XVII. században egyre több, felső-magyarországi evangélikus paraszt család települt be.
A nagyközség fő utcája melletti magaslaton, többhektáros egykori díszparkban áll a Prónay-kastély és néhány melléképülete. 1735-40 között építtette Prónay 1. Gábor. A hajdani főbejárat a park szélén magányosan áll 16 kosáríves nyílású kertkapu, amelyet nagy kőcímer díszít. Az egy emeletes téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetős főépület sarkain erőteljes kiugrású, manzárdtetős tornyok találhatók. Az emeleti nagyteremben stukkódíszítés található, Az egyik, részben emeletes, melléképületben istálló volt, a másik pedig az úgynevezett képes ház, amelyet átépítettek és új fedélszéket kapott. A kastély előtti tereplépcső falát díszkút gazdagítja. A kastély és parkja évtizedek óta a Honvédelmi Minisztérium kezelésében van.
Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt római katolikus temploma a kastélytól nem messze, a Fő utca (Petőfi Sándor u.) melletti dombon áll. A homlokzati tornyos, kisméretű barokk templomot 1780-ban emeltette Migazzi püspök – a korábbi, középkori templomból megmaradt
alapfalakra. Hajóját és a keskenyebb négyzetes alaprajzú szentélyt cseh süveg boltozat fedi. A belsejében egyszerű berendezés látható. A falu evangélikus templomát többször újjáépítették, kőből, valamint fából. A jelenlegi (ötödik) templomot a kastélypark mögött Prónay I. Gábor építtette 1752-ben, torony nélküli, sík mennyezetes formában.
Tornya csak 1822-ben készült el, 1861-ben jelentősen átépítették, hajóját beboltozták. A templom alatt van a Prónay család sírboltja, amely a bejárat melletti előcsarnokból közelíthető meg. A belsőben több sírfelirat látható, közülük Prónay I. Gáboré 1758-ból való.
Az Acsáról Vácra vezető közúton rövid kirándulással elérhető Csővár. Útközben láthatjuk az Acsaújlaki-kastélyt és majort, a Prónay család egykori birtokát.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Lillafüred és a Barlangok

Ebben a cikkben a Lillafüredi Anna-barlangról és a Szeleta barlangról lesz szó. Elsőként következzen az …

Hozzászólás