Kezdőlap / Tudomány / Az emberi időciklusok

Az emberi időciklusok

Az időciklusok továbbhaladtával, a tenger visszahúzódott, a termékeny talaj kiszáradt, és az éghajlat elviselhetetlenné vált. A nép továbbvándorolt más, újonnan keletkező országokba, és nyugati, keleti és déli irányban terjeszkedett. Emigránsok hatalmas csapatai vándoroltak ki, és az ötödik gyökérfaj kezdeti időszaka óriási területszerző háborúkkal telt. Minden egyes civilizáció, amelyet kialakítottak, egy-egy bölcsőt jelentett az ébredő fény és a tudás számára, amelyet a világ még civilizálatlan területeire, a mai Indiába, Kínába, Szibériába és Európába is elvittek.
Sok tízezer évig tartott, amíg a régi kultúra szétszóródott ezekben az új országokban. Az idők folyamán el is felejtette már a nép még a történetét is a régi, árja civilizációnak, és már csak puszta legendának tartották. Ezekből az emigráns csoportokból alakultak ki a kínaiak, a tatárok, a hinduk, az asszírok, a babilóniaiak, a perzsák, a görögök, a rómaiak, a kelták népei, valamint a germán és skandináv törzsek.
Így ugyanabban az időszakban a Föld különböző területein éppen úgy éltek barlangban élő, vagy cölöpszerkezetes házat építő népek, mint nomád vadászok, pásztorkodó törzsek és virágzó civilizációk. Ezek mindegyike haladt a saját, egyéni evolúciós útján. Azok pedig, akik a fejlődésük tekintetében még a hanyatló fajhoz tartoztak, összeolvadtak az új emberfaj képviselőivel. Hisz a ciklusok lefolyása sohasem érinti egyszerre az egész emberiséget ugyanabban az időpontban a Föld minden pontján.
Az emigránsok egyik csoportja Indában telepedett le. Ez a csoport addig sohasem látott fejlettségű civilizációt és kultúrát alakított ki, amelynek a spirituális hatása elért Egyiptomba, Kis-Ázsiába és Európába is. Egy másik csoport, amely Egyiptomba vonult, összekeveredett az ottani őslakókkal, és ennek az összeolvadásnak a révén létrejött egy civilizáció, amely több évezreden át töretlenül ragyogott. Az innen eredő misztérium eljutott egészen Perzsiáig, Babilóniáig, Júdeáig, Krétáig, sőt Görögország és Rómáig is. A mai spirituális inspiráció minden nyoma Egyiptomba, és ezzel a korai árja kultúrába vezet vissza. Ősi feljegyzések írnak azokról az árja családokról, Akik nomádként vándoroltak egyik országból a másikba, hogy felügyeljék a hatalmas méretű, kőbe vésett Zodiákust jelképező menhirek és dolmenek építését.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás