Kezdőlap / Társadalom / Történelem / Az ideiglenes kormány és a Szovjetek

Az ideiglenes kormány és a Szovjetek

Kettős hatalom: 
Az Ideiglenes Kormánnyal egy időben egy másik hatalmi szervezet is megjelent a politikai porondon: a szovjetek (tanácsok).
Szovjetek először az 1905-ös forradalom idején jöttek létre. 1917-ben minden nagyobb közösség (gyár, fegyveres testület, lakóterület) választott néhány embert, akiket megbízott érdekei képviseletével. A legtöbb kollektíva kizárólag saját szovjetjének rendelkezéseit fogadta el, így a szovjetek kezében tényleges hatalom összpontosult. A Petrográd környékén alakított szovjetek még a forradalom napjaiban létrehozták központi szervezetüket, a Petrográdi Szovjet Végrehajtó Bizottságát.
A forradalom eredményeként a cári Oroszország polgári demokratikus köztársasággá vált. Valamennyi párt szabadon fejthette ki nézeteit, az utcákon megjelentek a cenzúrázatlan sajtó termékei. A politikai színkép jobboldalán a monarchisták (a volt cári rendszer hívei) és a nagyburzsoázia pártjai, az ún. „októbristák”, illetve az alkotmányos demokraták (kadetek), baloldalán pedig az eszerek (SzR = szocialrevolucionyer, szociálforradalmár), a szociáldemokraták és az anarchisták álltak. Az eszer párt radikális parasztpárt volt, amelyet a cárizmus kegyetlenül üldözött. Az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt 1903-tól két szárnyra oszlott: a Lenin vezette bolsevikokra (többségi) és a Martov vezette mensevikekre (kisebbségi).
A Politikai erők polarizálódása Oroszországban
A kormány nem tudott a helyzeten úrrá lenni. Ennek fő oka az volt, hogy halogatta a társadalmat foglalkoztató legfőbb kérdések megoldását: a békekötést, a földosztást és a kisebbségi autonómiát.
Lenin hazatérésekor az ún. Áprilisi tézisekben kifejtette, hogy a forradalom túllép a polgári demokratikus szakaszon, mert az új kormány nem tudja az orosz feltételek között az alapkérdéseket megoldani. Felvetette a bankok kisajátításának gondolatát, valamint a politikai hatalom összpontosítását a szovjetek kezében. A szovjetekben 1917 tavaszán az eszerek és a szociáldemokraták (ezen belül a mensevikek) irányítottak, a bolsevikok egyelőre kisebbségben voltak.
A februári forradalom után gyári-üzemi bizottságok alakultak, amelyek a szakszervezetekkel együtt több helyütt átvették a gyárakat. Ekkor hirdették meg a bolsevikok a munkásellenőrzés jelszavát.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Temetkezés Pazirikben

Az Altaj-hegység sziklái számtalan, a környéken élő nomád lovas nép sírját rejti. Pazirik városa a …

Leave a Reply