Kezdőlap / Társadalom / Történelem / A politikai erők polarizálódása Oroszországban

A politikai erők polarizálódása Oroszországban

A kormány nem tudott a helyzeten úrrá lenni. Ennek fő oka az volt, hogy halogatta a társadalmat foglalkoztató legfőbb kérdések megoldását: a békekötést, a földosztást és a kisebbségi autonómiát.
Lenin hazatérésekor az ún. Áprilisi tézisekben kifejtette, hogy a forradalom túllép a polgári demokratikus szakaszon, mert az új kormány nem tudja az orosz feltételek között az alapkérdéseket megoldani. Felvetette a bankok kisajátításának gondolatát, valamint a politikai hatalom összpontosítását a szovjetek kezében. A szovjetekben 1917 tavaszán az eszerek és a szociáldemokraták (ezen belül a mensevikek) irányítottak, a bolsevikok egyelőre kisebbségben voltak.
A februári forradalom után gyári-üzemi bizottságok alakultak, amelyek a szakszervezetekkel együtt több helyütt átvették a gyárakat. Ekkor hirdették meg a bolsevikok a munkásellenőrzés jelszavát.

„I. A háború tekintetében az az álláspontunk, hogy mivel a háború Oroszország részéről Lvov és társai új kormánya alatt is feltétlenül imperialista rablóháború marad, mégpedig a kormány kapitalista jellegénél fogva, a legcsekélyebb engedmény sem tehető a „forradalmi honvédelem” javára…
2. A mai oroszországi helyzet sajátszerűsége az, hogy átmenet a forradalom első szakaszából, amely a proletariátus kellő tudatosságának és szervezettségének hiányában a burzsoázia kezébe adta a hatalmat, annak második szakaszába, amely a proletariátusnak és a parasztság legszegényebb rétegeinek a kezébe kell hogy adja a hatalmat…
3. Semmi támogatást az Ideiglenes Kormánynak; meg kell magyarázni, hogy az Ideiglenes Kormány minden ígérete, hogy lemond az annexióról, teljesen hazug.
4. Amíg kisebbségben vagyunk, a hibák bírálatának és megvilágításának munkáját végezzük, de ugyanakkor hirdetjük, hogy az egész államhatalomnak a Munkások Szovjetjei kezébe kell átmennie, hogy a tömegek a tapasztalatok útján szabaduljanak meg tévedéseiktől…
5. Közvetlen feladatunk nem a szocializmus bevezetése, hanem csak a javak társadalmi termelésének és elosztásának a Munkásküldöttek Szovjetjei által történő ellenőrzésére való azonnali áttérés.”
(Részlet Lenin áprilisi téziseiből)

Ezt mindenképpen olvasd el!

Temetkezés Pazirikben

Az Altaj-hegység sziklái számtalan, a környéken élő nomád lovas nép sírját rejti. Pazirik városa a …

Leave a Reply