Kezdőlap / Társadalom / Vallás / Az illuminátusok rendje

Az illuminátusok rendje

Az évek folyamán a szabadkőműves és a rózsakeresztes gondolatok misztikus-okkult irányvonalai és a gnosztikus-teozófiai tanítási rendszerei összekapcsolódnak egymással. Már néhány évtizeddel később Európa sok országában elismert nevű, humanitárius beállítottságú egyesületek alakulnak. Gottfried Wilhelm von Leibniz filozófus (1646-1716) is tagja volt ennek a szövetségnek, és terjesztette a szervezet gondolatait. Ezeknek a szövetségeknek a megalapításában kifejezésre jutott a tagok vágya a külső életben veszendőbe ment régi bölcsességek tanainak a hagyománya után, de emellett természetesen „elegáns” is volt ezekhez a szövetségekhez tartozni.

A XVIII. század végén Adam Weishaupt, a fiatal teológiaprofesszor, aki egy jezsuita kollégiumban nőtt fel, megalapítja az „illuminátusok” rendjét. Egy titkos, bölcsességeket oktató iskoláról álmodik, amelyben a kora legjobb, egyetemet végzett fiataljai az egyház béklyói alól felszabadulva megtanulhatják mindazt, amit a jezsuiták száműztek a hagyományos iskolákból. A rend hamarosan szoros kapcsolatot ápol a társadalom minden rétegével, és nemcsak fejedelmek és grófok válnak a tagjaivá, hanem orvosok, jogászok, professzorok, egyházi méltóságok, tisztek, diplomaták és állami alkalmazottak is. Az illuminátusok rendje azonban belső konfliktusok miatt hamarosan széthullik, és a tagjai újabb szövetségeket alapítanak.

Az emberi gyengeségek, mint a hatalomvágy és az önzés, amelyek még a magasan fejlett keresőknél is a felszínre törhetnek, gyakran vezetnek feszültségekhez az ilyen szervezetek keretein belül. Ezek a szétválások és új szervezetalapítások viszont néha olyan utakon is haladnak, amelyeknek már semmi közük sincs egy misztériumiskola nemes feladataihoz. Ezt sem szabad elfelejtenünk.
A XIX. században elsősorban Franciaországban alakulnak különböző újgnosztikus csoportok. Az ezoterikus tanokat, amelyeket ezek a gnosztikus-misztikus irányultságú titkos társaságok megőriztek, gnosztikus misék formájában celebrálják. Ezek a csoportok elvetik az eredendő bűn tanát, a szeretetet tekintik a legfelsőbb törvénynek, és szentnek tartják a nemzőszerveket.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A Biblia és a homoszexualitás

A Biblia egy-két versben említést tesz bizonyos homoszexuális cselekedetekről – minden hivatkozás negatív. A qadesh …

Hozzászólás