Kezdőlap / Társadalom / Történelem / Az Imrédy-kormány tevékenysége

Az Imrédy-kormány tevékenysége

Május közepén a kormányzó Imrédy Bélát nevezte ki miniszterelnöknek. Imrédy nagypolgári környezetben nőtt fel, pénzügyi tehetsége korán kitűnt. Zárkózottság és fegyelmezettség épp úgy jellemezte, mint lobbanékonyság, hiúság és hatalomvágy. Kinevezésében a meghatározó szempont az volt, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnökeként kitűnő és kiterjedt kapcsolatok fűzték az angol pénzvilághoz.
Hivatalba lépésekor úgy tűnt, Imrédyben azt a politikust találták meg, akire az uralkodó köröknek szükségük volt. A kormány egyik legjelentősebb rendelete megtiltotta, hogy köztisztviselők és közszolgálati alkalmazottak „a törvényes rendkövetelményeivel” szemben álló szervezetek tagjai legyenek. Mivel e társadalmi réteg távol tartotta magát az MSZDP-től, a rendelet nyilván a nyilasok ellen irányult.
A rendszer fényét, az Imrédy-kormánnyal kapcsolatos reményeket és illuziókat növelte két nagy eseménysorozat.
1938. május 25-29-e között Budapesten rendezte meg a római katolikus egyház soronlévő, XXXIV. Eucharisztikus Kongresszusát. Az egyház az első magyar szentre, az ország az államalapító királyra emlékezett ezzel a rendkívül látványos eseménysorozattal. Jelentősége messze túl nőtt az egyházi kereteken: Nyugat-Európában úgy tekintették, mint egyfajta szembenállás kifejezését azzal a náci hatalommal, amelynek az egyházzal is megromlott a viszonya.
A kongresszus azt a benyomást keltette külföldön, hogy Magyarországon rend és nyugalom van, a kormány teljes mértékben ura a helyzetnek és a nyugati civilizációhoz való tartozását hangsúlyozza.
Mintegy folytatta az emelkedett hangulatú eseményeket az István király emlékét idéző augusztusi megemlékezések sora. Ezek tetőpontjaként augusztus 18-án Székesfehérvárott, az egykori királyi székhelyen ünnepélyes ülést tartott az országgyűlés, törvényben örökítették meg az országalapító király emlékét. Ez újabb alkalmat adott annak hirdetésére, hogy a térség államalkotó nemzete a magyar, a Szent István-i birodalom visszaállítása a nemzet életét javító egyetlen lehetőség. A revízió gondolatát erősítette a propaganda, aminek a Csehszlovákiával kapcsolatos feszült nemzetközi helyzet..adott különös jelentőséget.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Járványemlék Pest-Budán

A török uralom után szomorú képet mutatott Pest-Buda közegészségügyi helyzete. Az ostrom következtében a város …

Hozzászólás