Kezdőlap / Művészet és kuktúra / Az ókori görög filozófia

Az ókori görög filozófia

Az ókori görögök az i. e . 5. században a kultúra területén olyan maradandót alkottak, mely ma is csodálattal tölti el a világot.
A görögök voltak az elsők, akiknél kialakult a filozófia. Tudomány és filozófia nem vált el náluk egymástól, gondolkodóik polihisztorok voltak, a tudományok és filozófia területén is átfogó tudással bírtak. Így világnézeteiket gyakran természettudományos téren is bizonyítani tudták.
Elsőként az ión filozófusok foglalkoztak a világ anyagi eredetével, a materializmussal. Hozzájuk köthető az örök mozgással valamint az ellentétek harcával kapcsolatos gondolatvilág is.
Thalész a vizet, Anaximenész a levegőt tekintette a világ őselemének. Thalész a geometria terén alkotott maradandót a róla elnevezett tétellel kapcsolatban, míg Anaximandrosz a földrajz területén jeleskedett és elsőként rajzolt térképet a számára ismert és lakott világról.
Püthagorasz nevéhez kapcsolható a matematika megjelenése, a legfontosabbnak a számokat tartotta és az ión filozófusok gondolkodására jellemző ellentétek harcát a számok segítségével, a számtani középben látta feloldani.
A klasszikus korban a tudományos alapokon nyugvó gyógyítás jutott főszerephez. Hippokratész neve mindmáig fennmaradt az orvosi eskü megalkotójaként. Ő fogalmazta meg először az orvos igazi feladatát; a betegen minden körülmények között segíteni. Elutasította az eutanázia gondolatát.
Az i.e. 5-4 . században éltek a bölcsészettudományok legnagyobb képviselői: Szókratész, Platón és Arisztotelész.
Szókratész vizsgálta az igazság, a hasznosság, az erkölcs kérdéseit. Céljának tekintette megtanítani az embereket a helyes és jó életvitelre. Gondolkodásának középpontjába állította az önmegismerés fontosságát. Bár gondolatait sohasem jegyezte le, de tanítványa, Platón műveiben tovább élnek azok.
Platón az idealizmus kidolgozója, valamint joggal és állambölcselettel foglalkozó munkássága alapvető ismeretnek számít a jogi egyetemeken azóta is.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Lakner bácsi gyermekszínháza

A gyermekszínház gyermekszereplőkkel működő budapesti színház. A gyermekszínház története az 1920-as évekre nyúlik vissza, a …

1 hozzászólás

  1. HAGYMA és BAB

    NAgyon jaú ez az ódal. mindent szetem hozá a kiselőadásokhoz XD köszönjük szépen !! NEVETEL???

Leave a Reply