Kezdőlap / Művészet és kuktúra / Az ókori görög művészetről, építészetről

Az ókori görög művészetről, építészetről

Az ókori görögség történelme művészeti szempontból négy szakaszra osztható. A homéroszi, az archaikus, a klasszikus és a hellenizmus korára. A homéroszi kor az i.e. II. évezred végétől az i.e. VIII. sz. végéig tartott. Ez idő alatt alakultak ki a görög kultúra alapjai, az istenekről szóló mondák rendszere, főníciai hatásra a görög írás, és a pénz,-mértékrendszer. Az archaikus korban, az i.e. VII-VI.sz-ban Athénban az antik demokrácia helyett a szabadok rabszolgatartó demokráciája fejlődött ki. Ebből a korból is sok alkotás maradt ránk. Azonban a kultúra és művészet virágkora a klasszikus korra / i.e.V-IV. sz./ tehető. E korszak elején zajló peloponnészoszi háború az addig vezető városállamok erejét megtörte, ezt kihasználva Makedónia királya elfoglalta őket. Fia, Nagy Sándor hatalmas méretűvé terjesztette a birodalmat. Nagy Sándor halála után a birodalom szétbomlott, az utódállamokat hellenisztikus királyságoknak, az időszakot hellenisztikus kornak nevezzük./i.e.323-146/ Az i.e. II. sz.-ban a rómaiak meghódították a görög városokat.
Építészet: A görög építészet főbb művészi feladatait a vallás szabta meg. Ennek szolgálatában álltak a templomok, és a vallási ünnepek keretében lezajló színjátékok helyszínei, a színházak. A lakóépületek kezdetben igénytelen kivitelezéssel készültek. A művészi kiképzés igénye a klasszikus kortól kezdődően a gazdagok lakóépületeinél lépett fel. A hellenizmuskori nagyvárosokban a szegényebb rétegek már zsúfolt bérházakban laktak. Az uralkodói palota ebben az időszakban vált építészeti feladattá. A középületek közül a legjelentősebbek a tanácsházak és a piactér/agora/. A klasszikus korban jelennek meg a tornacsarnokok, stadionok, lóversenypályák. A városépítészetet szintén a klasszikus kortól szabályozták. A hellenizmus időszakában derékszögű úthálózatot építettek, helyenként csatornáztak is.
Híresebb építmények- achaikus korból: Korinthosz: Apolló-templom
Olympia: Héra,-és Zeusz-templomok
– klasszikus korból: Athén: Akropolisz, Parthenon, Niké-templom
Delphoi: Színház, Apolló-templom
– hellenizmus: Pergamon: Fellegvár

Ezt mindenképpen olvasd el!

Lakner bácsi gyermekszínháza

A gyermekszínház gyermekszereplőkkel működő budapesti színház. A gyermekszínház története az 1920-as évekre nyúlik vissza, a …

Leave a Reply