Kezdőlap / Tag Archives: álmok

Tag Archives: álmok

Harry Potter és a Főnix rendje

A Sötét Nagyúr újra testet öltött, csak Harry-nek és Dumbledore-nak senki nem hisz. Veszélyben a varázs és mugli világ is, de a Mágiaügyi Minisztérium inkább a tagadásba menekül. A helyzet súlyosságát bizonyítja, hogy a nyár folyamán Harry-t és unokatestvérét megtámadta egy dementor a nyílt utcán. Természetesen Harry varázslattal megvédte magukat, …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az eredet

Azt hisszük, ha más nem is, az álmaink csak a mi tulajdonunk. Ó, azt mi csak szeretnénk. Legalábbis az Eredet (Inception) című 2010-es amerikai film hatására kételyeink támadhatnak. Christopher Nolan új filmje világszerte nagy sikert aratott, ami nem is csoda. A sci-fi műfaj kedvelőinek kötelező megnézni, és garantáltan nem fognak …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az információáramlás

Ma már az ismeretek folyama minőségileg különböző csatornákon keresztül egész bolygónkon át cirkulál, az információ tekintetében egyetlen egészbe egységesítve az emberiséget.; A konkrét szituációtól és az érintkezés céljaitól függően az információ szólhat – személyes hozzáfordulás útján – valamely konkrét személyhez (illetve személyekhez), avagy a valószínű címzettek valamely sokaságához. A közvetlen …

Érdekel a cikk folytatása? »

A szó ajándék

Az ember és a tárgyi világ közt mindig ott áll a többi ember, lényegében a társadalom egész története. Sokkal többet tudunk olyan dolgokról, amelyeket soha nem láttunk, amelyekről csak hallottunk vagy olvastunk. A szó ajándéka az egész emberiség gondolataival gazdagít bennünket, mindenki számára megkönnyíti a megismerés útját, mivel megszabadít annak …

Érdekel a cikk folytatása? »

A bizalmasság foka

Más emberek jelenlétében, a látható társadalmi ellenőrzés feltételei közt alakváltozáson mennek keresztül az ember pszichikus folyamatai – másokká válnak, mint amikor egymagában van. Több személy társaságában más a pszichés hangulat és a bizalmasság foka, mint négyszemközt folytatott beszélgetés esetében. Az embernek más személyek szeme elűtt lezajló viselkedésében általában olyan mozzanatok …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az ember társas lény

Az érintkezés formája (pl. közvetlen termelési érintkezés), a kifejezés formája (pl. rövid, tárgyi válasz) és ezek tartalma szétszakíthatatlan egységben állnak egymással. Az érintkezés formája mintegy predeterminálja azoknak a beszédbeli és egyéb eszközöknek a jellegét, amelyek révén a gondolatok cseréje megvalósul. A kifejezésformákra óriási hatást gyakorol az érintkezésben levők társadalmi helyzete, …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az érintkezés, mint beszédbeli folyamat

Az érintkezés lényege szerint mélyen társadalmi folyamat, s ugyanakkor mindig sajátosan személyes jellegű minden embernek saját érintkezési stílusa avagy modora van. Értékorientációjuktól függően az emberek szelektívé viszonyulnak az információhoz: bizonyos dolgokat megjegyeznek és előnyben részesítenek, másokat figyelmen kívül hagynak, egyes emberekkel szívesen érintkeznek, míg másokat elkerülnek. Az emberek között jelentős …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az érintkezés pszichológiája

A lélektani elemzés alapvető egységét hosszú időn keresztül az elszigetelt személyiség alkotta. A társadalmi összefüggéseket feltételezték ugyan, de nem tették konkrét és elvi vizsgálat tárgyává. Ma viszont egyre szükségesebb, hogy megbízható ismereteket nyerjünk az emberek érintkezésbeli kölcsönhatásának pszichológiájáról, társadalmi Pszichológiai kapcsolatairól. A szellemi érintkezés gondolatok, érzések, akarati impulzusok kölcsönös cseréjének …

Érdekel a cikk folytatása? »

A hagyomány, a megszokás ereje

A produktív képzelőerőnek megvannak a maga törvényei, amelyek különböznek a gondolkodás szokásos logikájának törvényeitől. Nem a logikai szükségszerűség elve kapcsolja itt össze egymással a gondolatokat, hanem a hasonlóság, szukcesszivitás, ellentétesség szerinti asszociáció kötetlenebb princípiuma. Az alkotó képzelet teszi lehetővé, hogy a szem számára alig vagy egyáltalán nem felfogható részletek, egyedi …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az alkotó jellegű gondolat

Az alkotás kezdeti szakaszaiban a tudatalatti, az intuíció van túlsúlyban, végső stádiumaiban viszont a tudatosult, logikus gondolkodás. Az alkotó jellegű gondolati munkát többek között az ellentmondások megoldása jellemzi: az új létrehozása elkerülhetetlenül a régi tagadásához kapcsolódik. Az alkotás folyamata egymást törvényszerűen követő operációk láncolata: a feladat felállítása, a végeredmény előrelátása, …

Érdekel a cikk folytatása? »