Kezdőlap / Önismeret / A bizalmasság foka

A bizalmasság foka

Más emberek jelenlétében, a látható társadalmi ellenőrzés feltételei közt alakváltozáson mennek keresztül az ember pszichikus folyamatai – másokká válnak, mint amikor egymagában van. Több személy társaságában más a pszichés hangulat és a bizalmasság foka, mint négyszemközt folytatott beszélgetés esetében. Az embernek más személyek szeme elűtt lezajló viselkedésében általában olyan mozzanatok mutatkoznak meg, mint a versengés, vetélkedés, kollektivizmus, utánzás, szuggesztió, konformizmus stb. Ám az ember a közvetlen érintkezés szituációján kívül is érzékelheti a társadalom ellenőrzését. Amikor egyedül van, elgondolásaiban és cselekvéseiben az ember figyelembe veszi azt, hogy milyen lesz ezekre mások reakciója. Egyszóval, az emberi viselkedés saját társadalmi észlelésének és értékelésének számításba vételével szerveződik meg és realizálódik. Éppen ezért az ember magatartásának értelmét és motivációjának jellegét csak akkor lehet megérteni, ha tisztáztuk, milyen „közönségnek” volt szánva valóságos vagy képzelt cselekedete.
Ahhoz, hogy az emberek valamely társadalmi csoportban együtt és összehangoltan cselekedhessenek, az szükséges, hogy minden egyes résztvevő bizonyos mértékig előrelássa a többiek lehetséges cselekvéseit. Ezért közösségben az emberek állandóan szemmel kísérik egymást és odafigyelnek egymásra. Tehát az emberek cselekvései természetük szerint társadalmiak, s nemcsak azért, mert közvetlenül avagy közvetve más emberekre irányulnak, hanem azért is, mert minden cselekvés magába zárja valamely meghatározott reakció elvárását a környezet részéről: nehéz dolog egy olyan közösségben lenni, ahol nem tudjuk, mit várhatunk el egymástól. Minden közösség valami egyedien őt jellemző dolgot vár el minden egyes tagjától: erudíciót, éleselméjűséget, elvi magatartást, emberséget. És ezt tudva, mindenki igyekszik megfelelni a szóban forgó elvárásoknak.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A szó ajándék

Az ember és a tárgyi világ közt mindig ott áll a többi ember, lényegében a …

Hozzászólás