Kezdőlap / Tag Archives: misztikum

Tag Archives: misztikum

Kopogó szellem

A kopogó szellem az élőkkel tartott kapcsolatban játssza a legaktívabb, legmozgalmasabb szerepét. Gyakran megjelenik ilyenkor hangos dörömböléssel, kopogással, tárgyak hajigálásával, szétzúzásával hívja fel magára a figyelmet. A német és angol nyelvterületeken a kopogó szellemet „Poltergeist” néven emlegetik. A parapszichológiai jelenségek – mint a kopogó szellem is – működésének nem ismerjük …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az információáramlás

Ma már az ismeretek folyama minőségileg különböző csatornákon keresztül egész bolygónkon át cirkulál, az információ tekintetében egyetlen egészbe egységesítve az emberiséget.; A konkrét szituációtól és az érintkezés céljaitól függően az információ szólhat – személyes hozzáfordulás útján – valamely konkrét személyhez (illetve személyekhez), avagy a valószínű címzettek valamely sokaságához. A közvetlen …

Érdekel a cikk folytatása? »

A szó ajándék

Az ember és a tárgyi világ közt mindig ott áll a többi ember, lényegében a társadalom egész története. Sokkal többet tudunk olyan dolgokról, amelyeket soha nem láttunk, amelyekről csak hallottunk vagy olvastunk. A szó ajándéka az egész emberiség gondolataival gazdagít bennünket, mindenki számára megkönnyíti a megismerés útját, mivel megszabadít annak …

Érdekel a cikk folytatása? »

A bizalmasság foka

Más emberek jelenlétében, a látható társadalmi ellenőrzés feltételei közt alakváltozáson mennek keresztül az ember pszichikus folyamatai – másokká válnak, mint amikor egymagában van. Több személy társaságában más a pszichés hangulat és a bizalmasság foka, mint négyszemközt folytatott beszélgetés esetében. Az embernek más személyek szeme elűtt lezajló viselkedésében általában olyan mozzanatok …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az ember társas lény

Az érintkezés formája (pl. közvetlen termelési érintkezés), a kifejezés formája (pl. rövid, tárgyi válasz) és ezek tartalma szétszakíthatatlan egységben állnak egymással. Az érintkezés formája mintegy predeterminálja azoknak a beszédbeli és egyéb eszközöknek a jellegét, amelyek révén a gondolatok cseréje megvalósul. A kifejezésformákra óriási hatást gyakorol az érintkezésben levők társadalmi helyzete, …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az érintkezés, mint beszédbeli folyamat

Az érintkezés lényege szerint mélyen társadalmi folyamat, s ugyanakkor mindig sajátosan személyes jellegű minden embernek saját érintkezési stílusa avagy modora van. Értékorientációjuktól függően az emberek szelektívé viszonyulnak az információhoz: bizonyos dolgokat megjegyeznek és előnyben részesítenek, másokat figyelmen kívül hagynak, egyes emberekkel szívesen érintkeznek, míg másokat elkerülnek. Az emberek között jelentős …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az érintkezés pszichológiája

A lélektani elemzés alapvető egységét hosszú időn keresztül az elszigetelt személyiség alkotta. A társadalmi összefüggéseket feltételezték ugyan, de nem tették konkrét és elvi vizsgálat tárgyává. Ma viszont egyre szükségesebb, hogy megbízható ismereteket nyerjünk az emberek érintkezésbeli kölcsönhatásának pszichológiájáról, társadalmi Pszichológiai kapcsolatairól. A szellemi érintkezés gondolatok, érzések, akarati impulzusok kölcsönös cseréjének …

Érdekel a cikk folytatása? »

A hagyomány, a megszokás ereje

A produktív képzelőerőnek megvannak a maga törvényei, amelyek különböznek a gondolkodás szokásos logikájának törvényeitől. Nem a logikai szükségszerűség elve kapcsolja itt össze egymással a gondolatokat, hanem a hasonlóság, szukcesszivitás, ellentétesség szerinti asszociáció kötetlenebb princípiuma. Az alkotó képzelet teszi lehetővé, hogy a szem számára alig vagy egyáltalán nem felfogható részletek, egyedi …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az alkotó jellegű gondolat

Az alkotás kezdeti szakaszaiban a tudatalatti, az intuíció van túlsúlyban, végső stádiumaiban viszont a tudatosult, logikus gondolkodás. Az alkotó jellegű gondolati munkát többek között az ellentmondások megoldása jellemzi: az új létrehozása elkerülhetetlenül a régi tagadásához kapcsolódik. Az alkotás folyamata egymást törvényszerűen követő operációk láncolata: a feladat felállítása, a végeredmény előrelátása, …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az alkotás szubjektuma

Az alkotásban számos társadalmi, valamint személyes tényező játszik szerepet, többek között a szóban forgó személyiség pszichikus tulajdonságai: jelleme, akaratereje, találékonysága, szenvedélye, tapasztalata, intellektusa, eszessége, fantáziája, intuíciója stb. Az alkotás fontos előfeltétele az új eszmék iránti fogékonyság, továbbá a problémák meglátásának és megfogalmazásának képessége, a magatartás és ítélkezés függetlensége, és ezzel …

Érdekel a cikk folytatása? »