Kezdőlap / Önismeret / Az érintkezés pszichológiája

Az érintkezés pszichológiája

A lélektani elemzés alapvető egységét hosszú időn keresztül az elszigetelt személyiség alkotta. A társadalmi összefüggéseket feltételezték ugyan, de nem tették konkrét és elvi vizsgálat tárgyává. Ma viszont egyre szükségesebb, hogy megbízható ismereteket nyerjünk az emberek érintkezésbeli kölcsönhatásának pszichológiájáról, társadalmi Pszichológiai kapcsolatairól.
A szellemi érintkezés gondolatok, érzések, akarati impulzusok kölcsönös cseréjének folyamata, melynek célja egyes embereknek mások által való irányítása. Tartalma szerint megkülönböztethetjük az információs, érzelmi-cselekvő és regulatív érintkezést. Az érintkezés minden egyes aktusa tartalmazza mindezeket a mozzanatokat, bár az egyes esetekben az egyik közülük mindig uralkodó szerepet tölt be.
Az együttes munkatevékenység formájában, továbbá a beszédben s általában szimbolikus formában megvalósuló érintkezés szükséges feltétele annak a folyamatnak, amelynek révén az egyén részesül az emberiség tapasztalatának kincseiben, és szervező elve a közös emberi tevékenység valamennyi fajtájának. E tevékenység talajából kinőve, az érintkezés kezdetben beleszövődött ebbe a tevékenységbe és ennek igényeit elégítette ki. A továbbiakban viszonylag önálló, napról napra megújuló, erkölcsi-pszichológiai életszükségletté változott: megosztani másokkal gondolatainkat és érzéseinket, „kiönteni” lelkünket örömünkben, bánatunkban és „csak úgy”. Emlékezzünk csak a szamárfülű király legendájára, aki minden hozzá szegődött borbélyt figyelmeztetett arra, hogy füleinek titkát halálbüntetés terhe alatt meg kell őriznie. De a titok másokkal való megosztásának szükséglete olyan erős volt, hogy senki sem tudta megállni, és egymás után áldozatául estek ennek az olthatatlan vágynak. Végül egy kisfiúra került a sor, hogy borbélyként elszegődjék a királyhoz. Ő is végighallgatta a feltételeket. De a király fülének titka annyira kínozni kezdte a fiút, hogy belebetegedett, nem tudott se enni, se inni. Végül a varázslóhoz fordult. Ez azt tanácsolta neki, menjen ki az üres mezőre, ásson egy gödröcskét és súgja meg a borzalmas titkot a Földanyának. A fiú így is tett – s mindjárt megkönnyebbült és meggyógyult…

Ezt mindenképpen olvasd el!

A szó ajándék

Az ember és a tárgyi világ közt mindig ott áll a többi ember, lényegében a …

Leave a Reply