Kezdőlap / Tag Archives: Német

Tag Archives: Német

A Német és a Magyar bucó

Német bucó Zingel streber Jegyei: teste karcsú, orsó alakú. Henger alakú faroknyele feltűnően karcsú, keskeny, hosszabb, mint a második hátúszó tövénél mért távolság. A kopoltyúfedők hátulsó szegélyén erős tüske, az elő-kopoltyúfedők hátulsó szegélye fogazott. Apró fésűs pikkelyek, 70-81 egy hosszanti sorban. Két hátúszója távol van egymástól, az első 8-9 tüskés …

Érdekel a cikk folytatása? »

Nyelvtanulás

Ma már a nyelvtanulás szinte kihagyhatatlan az ember életéből. Előbb vagy utóbb mindenki szembesül annak szükségességével, akár egy külföldi utazás során, akár egy diploma megszerzésénél. Sajnálatos módon az iskolák nagy része nem fektet a nyelvtanításra elég nagy hangsúlyt. A diákok többsége nyelvvizsga nélkül végzi el a középiskolát és csak később …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Német megszállás – A háború végső szakasza Magyarországon

Az ország megszállása A Kállay-kormány kiugrási szándékáról és tárgyalásairól a német titkosszolgálat is tudott. Hitler tartott egy esetleges balkáni angol-amerikai partraszállástól, és nem engedhette, hogy Magyarország kiválásával veszélybe kerüljön a délkeleti front. Ezért 1944. március 19-én német csapatok szállták meg az országot. Horthy a feltétlen németbarát Sztójay Dömét nevezte ki …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Német kérdés 1945-1947-ben

A Német kérdés 1945-1947-ben Nemigen fordult elő az újabb kori történelemben, hogy egy háborút vesztett országban a vereség ellenére ne maradjon fenn a kormányzat, a polgári igazgatás és a társadalom életének fenntartásához szükséges intézmények rendszere. 1945 májusában, a hitleri Harmadik Birodalom összeomlásával Németországban mindez megszűnt létezni. A német állam helyén …

Érdekel a cikk folytatása? »

Magyarország hadszíntérré válása

A front az ország egész területén végigvonult. Egy német (a Dél) és két szovjet hadseregcsoport (a 2. és a 3. Ukrán Front) erői feszültek egymásnak. A magyar katonák létszáma 1944 szeptemberében meghaladta az 1,2 milliót. Az 1. hadsereg az Északkeleti-Kárpátok védelme után a Felvidéken és Szlovákián át Dél-Németországba szorult; az …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az Antifasiszta koalíció létrejötte

1941. december 22-én Churchill és Roosevelt washingtoni tanácskozásán meghozták a második világháború egyik legfontosabb döntését. E szerint – tekintet nélkül a Távol-Keleten, a Csendes-óceánon várható veszteségekre és Japán területi nyereségére – minden lényeges hadfelszerelési cikk szállításában az elsőbbség Európát illeti. Először Hitlert kell legyőzni, mert ha Anglia és a Szovjetunió …

Érdekel a cikk folytatása? »

Német támadás a Szovjetunió ellen

„Ha Oroszországot szétzúzzuk, Angliát megfosztjuk utolsó reményétől… akkor Amerika is elszakad Angliától. Számíthatunk rá, hogy Oroszország hadereje egyetlen csapástól még katasztrofálisabban összeomlik, mint Franciaország 1940-ben.” (Hitler) Alig ért véget a balkáni háború, amikor Hitler 1941. június 22-én minden előzetes hadüzenet nélkül megtámadta a Szovjetuniót. A német haderő felvonulása megfelelt a …

Érdekel a cikk folytatása? »

Nemzeti törekvések

1914 előtt az egyes nemzetek, nemzetiségek a Habsburg birodalmat menedéknek tekintették az orosz, illetve a német uralmi törekvésekkel szemben. 1918-ban a katonai vereség nyilvánvalóvá tette, hogy a Habsburg hatalom ezt a védelmi feladatát nem képes többé ellátni, ezért már nincs rá szükség. A birodalomhoz tartozó minden országban és tartományban megerősödtek …

Érdekel a cikk folytatása? »

A föderatív állam terve

Háborús kimerülés 1918-ban a Monarchia gazdasági erőforrásai teljesen kimerültek. Különösen súlyossá vált az élelmiszer- és fűtőanyag hiány. Ez a városokban sztrájkokhoz, éhségtüntetésekhez vezetett. A hatóságok a közélelmezés javítása érdekében az agrárvidékeken elrendelték a kényszerbegyűjtést, az ún. rekvirálást. Ez az intézkedés viszont a parasztságot fordította szembe az államhatalommal. A háború utolsó …

Érdekel a cikk folytatása? »

Megváltozott antant célok

Megváltozott helyzet A Monarchiában, a hatalom csúcsain jelentős politikai erők határozottan ellenezték a különbékét és a német szövetségből való kiválást. IV. Károly engedett befolyásuknak és 1918 májusában olyan megállapodást kötött II. Vilmos német császárral, amely hosszú távú politikai szövetséget írt elő, vámuniót és katonai téren minden addiginál szorosabb együttműködést helyezett …

Érdekel a cikk folytatása? »