Kezdőlap / Társadalom / Történelem / A Német kérdés 1945-1947-ben

A Német kérdés 1945-1947-ben

A Német kérdés 1945-1947-ben
Nemigen fordult elő az újabb kori történelemben, hogy egy háborút vesztett országban a vereség ellenére ne maradjon fenn a kormányzat, a polgári igazgatás és a társadalom életének fenntartásához szükséges intézmények rendszere. 1945 májusában, a hitleri Harmadik Birodalom összeomlásával Németországban mindez megszűnt létezni. A német állam helyén – egy német történész kifejezésével – a„támadó hatalompolitika kiégett krátere” maradt. Németország szuverenitása az angol, az amerikai, a francia és a szovjet főparancsnokok kezébe került. A tábornokok – közöttük olyan nevek, mint Eisenhower, Montgomery és Zsukov – együttesen alkották a Szövetséges Ellenőrző Tanácsot, a legfelső kormányhatalmi szervet. Az ország területén és Berlinben négy megszállási zóna jött létre a szövetségesek előzetes megegyezése alapján. Az igazgatás súlypontja a zónákba került, ahol a megszálló hatalmak szinte kezdettől fogva saját elképzeléseiket érvényesítették.
Az Egyesült Államok kezdeményezésére 1947. január 1-jei hatállyal – gazdasági érdekekre hivatkozva – Bizónia (két zóna) néven egyesítették az amerikai és az angol övezeteket, ez volt a nyugati részállam kiépítésének első lépése. 1948-ban ide kapcsolták a franciák megszállta területet is (Trizónia – három zóna). A nyugati hatalmak és a Szovjetunió között mindinkább súlyosbodtak az ellentétek, elsősorban a gazdaságpolitika, ezen belül pedig különösen a jóvátétel kérdésében. Az amerikaiak úgy vélték, hogy a szovjet jóvátételi igények kielégítése a nyugati zónákból csökkenti azok ipari kapacitását, nem tesznek képesek a termelésükből fedezni az élelmiszer-behozatal költségeit. Így a terhek – az éhínség elkerülése végett – az övezetek megszállóira hárulnak, tehát közvetett módon az angolok és az amerikaiak fizetnének jóvátételt a Szovjetuniónak. Ezért leállították a jóvátételi szállításokat.
1947 végén a Külügyminiszterek Tanácsa londoni ülésén a nyugati politikusok elutasították a jóvátételre és a Ruhr-vidék négyhatalmi ellenőrzésére vonatkozó szovjet követeléseket.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Járványemlék Pest-Budán

A török uralom után szomorú képet mutatott Pest-Buda közegészségügyi helyzete. Az ostrom következtében a város …

Hozzászólás