Kezdőlap / Tag Archives: németország

Tag Archives: németország

Dánia Lerohanása

1940.április 9-én a Wehrmacht megkezdte Norvégia és Dánia lerohanását. A Német parancsnokság az üzenet küldte a két országnak hogy tudomásukra jutott hogy Anglia partra akar szállni e két országban ezért a Német hadsereg átlépi a határokat hogy biztosítsa a békét. Ezzel az üzenettel kezdődött a lerohanás. Stratégiai szempontból Dánia nem …

Érdekel a cikk folytatása? »

Norvégia lerohanása

Dánia lerohanásával együtt Norvégia is célponttá vált a Németek számára. A Norvégia inváziót a21. hadtest hajtotta végre Von Falkenhorst tábornok vezetésével. 1940 április 8-án este a németek hajókra szállva próbálták elérni Oslo kikötőjét. Első elfogott áldozatuk egy Pol III.-as őrhajó volt,amivel kezdetét vette a Német invázió. Az inváziós csapatok az …

Érdekel a cikk folytatása? »

A szövetséges ereje 1939-ben

A Brit Expedíciós erők első katonái 1939 szeptemberében Lord Gort vezérkari parancsnok irányítása alatt indultak Franciaországba ,majd összesen 13 gyalogoshadosztály követte őket 1940 májusáig. Ebből 5volt reguláris míg a többit úgynevezett „szombat esti katonák” gyülekezetének csúfolt hivatalosan Territoriális Hadsereg változó harcértéket képviselő fiatal és tapasztalatlan önkéntesei alkották. A teljes gépesített …

Érdekel a cikk folytatása? »

Heinz Wilhelm Guderian

Heinz Wilhelm Guderian 1888-ban született Kulmban. 1908-tól szolgált hivatásos katonaként,édesapja a porosz hadsereg tábornoka volt. Az első világháború alatt számos egységnél látott el különféle tisztségeket,miközben folyamatosan haladt előre a ranglétrán. A fegyverszünet idején a német főparancsnokság törzskarában szolgált,majd a határőrség főparancsnokává nevezték ki. 1927-ben őrnaggyá léptették elő,és a motorizált hadianyag-szállítás …

Érdekel a cikk folytatása? »

A helyzet Németországban 1848-ban

A 19. század első évtizedeitől fogva Poroszország jutott vezető szerephez a Német Konföderációt alkotó államok között. I. (Bajorországi) Lajos (1825-1848) megkísérelt támaszt keresni a német egységesítő mozgalomban, hogy megszerezze Bajorországnak a vezető szerepet az államszövetségben, de Poroszország vámpolitikája és iparosodásra való törekvése végül győzedelmeskedett. Amikor a porosz trónt IV. Frigyes …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az Admiral Graf Spee

Az Admiral Graf Spee a Német haditengerészet egyik gyöngyszemének számított a Biscmark mellett. A Spee 179 méter hosszú és tizenkétezer tonna vízkiszorítású gyors,erős hadihajó volt,amely kikötés nélkül akár 35 000 kilométert is képes volt megtenni. Fő fegyverzetét hat darab 28 centiméteres hajóágyú alkotta, amelyeket 15 centiméteres ágyúk,torpedók és más fegyverek …

Érdekel a cikk folytatása? »

A furcsa háború

A nyugati állampolgárok hamarosan mind gyakrabban és hangosabban fogalmazták meg kifogásaikat a nem kívánt háború ellen. A nácizmus a többségek számára ekkor még nem jelentett semmit. Értelmetlennek tartották, hogy egy eszme miatt szálljanak szembe azzal a Németországgal, amit vezetőik a versailles-i békeszerződéssel sem tudtak megtörni. A negatív hangulatot a német …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Német haditengerészet feltámadása

A Führer pártfogolta az új német flotta kiépítését,hogy tengeri nagyhatalommá tegye Németországot, a gazdasági világválság hatásai és az estleges angol-francia ellenlépések azonban óvatosságra intették. Folytatták az 1920-as évek közepétől szolgáló új könnyűcirkáló osztály építését,1934-ben pedig belefogtak a korszerű csatacirkálók programjába. Ennek keretén belül az időközben Kriegsmarine névre átkeresztelt haditengerészet 1936-ban …

Érdekel a cikk folytatása? »

Molotov-Ribbentrop paktum

A Müncheni egyezmény majd pedig a csehszlovák állam feldarabolása nagy hatással volt Sztálinra,aki aggodalommal figyelte Hitler növekvő erejét. A kölcsönös bizalmatlanság miatt folyamatosan késett a megállapodás az angolokkal és franciákkal egy katonai egyezmény létrehozásáról az oroszokkal ellenséges lengyelekkel pedig lehetetlen lett volna németellenes szövetséget kötni Sztálinnak . A szovjet pártfőtitkár …

Érdekel a cikk folytatása? »

Ausztria és a Rajna vidék megszállása

1936-tól a németek külpolitikája a korábbinál messze agresszívabb szakaszba lépett . A Népszövetség meggyengülni látszott ,és ezt kihasználva Hitler a Rajna hídon egy kisebb egységével átvonult a túloldalra ezzel jelezve szándékát. Az így elért diadalt több tekintetben is fordulópontnak veszik a történészek,mivel a Francia haderők nem mertek Hitler ellen támadni. …

Érdekel a cikk folytatása? »