Kezdőlap / Tag Archives: szerződés (page 10)

Tag Archives: szerződés

A polgári demokratikus Csehszlovákia

Csehszlovákia demokratikus köztársaság volt, vezető személyiségei A polgári Tomás Masaryk elnök és Eduard Benes külügyminiszter. Masarykot 1935-ben bekövetkezett -halála után Benes követte az államfői tisztségben. Csehszlovákia A csehszlovák állam külpolitikai biztonsága a francia szövetségre és a kisantantra épült. 1920-21 folyamán ugyanis Csehszlovákia, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság és Románia létrehozták a közkeletűen …

Érdekel a cikk folytatása? »

Szerb vezetésű Jugoszlávia

A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság Szerbiának, a Monarchia délszlávok lakta területeinek (Krajna, Szlovénia, Horvátország és Szlavónia, Dalmácia), Magyarország déli, vegyes lakosságú vidékeinek (a Bácska és a Bánát egy része), valamint Montenegrónak és Macedóniának az egyesülésével jött létre. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 1929-ben vette fel a Jugoszlávia nevet. Az új állam közéletét kezdettől fogva …

Érdekel a cikk folytatása? »

Kelet-Közép-Európa a két világháború között

A nagy háború után a nagyhatalmi érdekek, valamint a kelet-közép-európai népek nemzeti törekvései és lehetőségei átrajzolták a térség térképét. A hatalmas birodalmak helyén, a Németország és a Szovjetunió közötti régióban független államok alakultak. Új és átalakult országok Megvalósult a lengyelek régi álma: a nagyhatalmak között felosztott ország ismét egyesült. Lengyelország …

Érdekel a cikk folytatása? »

A náci párton belüli „rendteremtés”

A párton belüli kispolgári ellenzék szétzúzása szorosabbra fűzte a pártvezetés, a monopoltőke és a hadsereg, a Reichswehr szövetségét. 1934 augusztusában, Hindenburg halála után, Hitler saját kezében egyesítette az államfői, a kancellári és a pártvezéri hatalmat. 1938 után ő volt a hadsereg főparancsnoka is. Ezzel a fasiszta diktatúra teljessé vált. „Ami …

Érdekel a cikk folytatása? »

A jogállam felszámolása

1933. február 28-ára virradó éjjel több tízezer embert tartóztattak le, és még aznap rendeletben korlátozták a polgári szabadságjogokat. Így a Reichstag-választások a terror légkörében zajlottak le, de a nácik ennek ellenére sem szerezték meg a szavazatok abszolút többségét (a két munkáspártra még mindig 30% szavazott). A kormány ezért érvénytelenítette a …

Érdekel a cikk folytatása? »

Hitler politikai tevékenységei

Hitler politikai tevékenységének döntő fontosságú újítása volt, hogy átvette és saját céljai szolgálatába állította a korszerű tömegszervezés technikáját. Jól ismerte a nagyszabású felvonulások, a fáklyás menetek, a rádióbeszédek jelentőségét. Személyiségének különleges hatása volt. Képes volt arra, hogy olyan világképet rajzoljon az emberek számára, ami boldogulásukat ígérte. Hitler a nemzetiszocializmust egyfajta …

Érdekel a cikk folytatása? »

A világválság kialakulása

A válság rövid időn belül átterjedt Európára is. Az Egyesült Államokból megszűnt a tőkeexport. Sőt, az amerikai bankok felmondták az európai pénzintézeteknek nyújtott hiteleket is. Ez különösen súlyossá tette a német és az osztrák pénzügyi helyzetet. Németországban és Ausztriában 1931-ben központi jelentőségű bankok váltak fizetésképtelenné. Németországban az ipari termelés az …

Érdekel a cikk folytatása? »

Adolf Hitler

Nagy akaratereje és még nagyobb önbizalma volt. Hitler ugyan nem volt klinikai értelemben elmebeteg, de túlfűtött, a gyűlölettől uralt érzelemvilága, mindenen átgázoló monomániás hatalomvágya következtében pszichopata, torz lelki alkatú személyiség volt. Hitler világszemléletének központi gondolata a végletes szociáldarwinizmus. Több ízben kifejtette, hogy az emberiség történelmét az örök harc, az állandó …

Érdekel a cikk folytatása? »

A fasizmus uralomra jutása Németországban

Az NSDAP létrejötte és programja A gazdasági világválság éveiben a munkanélküliség, az életszínvonal csökkenése, a kis- és középüzemek tömeges tönkremenetele radikális változások követelésére mozgósította a tömegeket. A mérsékelt, ún. középpártok befogadása és tekintélye csökkent; némileg veszített vonzerejéből a munkásmozgalom. A szélsőjobboldal ugyanekkor teret nyert: a jobboldal konzervatív irányzatai rovására rendkívüli …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Náci párt útja a hatalomig

A politikai válság arra késztette a weimari demokráciával szemben már Hamburgi Front annak megszületése óta ellenséges konzervatív köröket, hogy a demokratikus formákat félredobva, új kormányzati módszereket alkalmazzanak. Ehhez a náci pártban reméltek megfelelő tömegbázissal rendelkező szövetségest találni. A nácik agresszív külpolitikai programja egybevágott a finánctőke és a vezérkar érdekeivel. Ezért …

Érdekel a cikk folytatása? »